15 Feb 2013

Siru Kambam - Editor Bersekutu

Biodata kesemua Editor Bersekutu dimuatkan dalam kumpulan cerpen Kisah dari Siru Kambam (2013) sebagai tanda menghargai sumbangan ikhlas mereka dalam menjayakan penerbitan buku ini. Maka, buku ini adalah “milik bersama” semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penerbitannya.