16 Feb 2013

Siru Kambam - Bersih

Frasa “Bebas! Adil! Bersih!” yang digunakan dalam buku Kisah dari Siru Kambam (2013) bolehlah ditafsir sendiri oleh para pembaca berdasarkan pemahaman dan intelektualiti masing-masing menggunakan konsep intertekstualiti.