1 Aug 2021

Sesi Bedah Draf Karya

Sesi bimbingan ini merupakan susulan kepada Sesi Penulisan Cerpen SPP (1 & 8 Jun 2021) dan Sesi Bedah Draf Cerpen (31 Julai 2021) serta sebahagian daripada Siri Ceramah Penulisan yang bertujuan membantu anda yang mahu menghasilkan karya bermutu — fiksyen dan bukan cereka — dalam Bahasa Malaysia.

Tarikh: 28 Ogos 2021 (Sabtu)

Masa: 9.00 – 11.00 malam

Platform: Google Meet

Pengeras: RM20

Individu yang menjadi pembimbing mana-mana bengkel/sesi penulisan lain tidak diterima sebagai peserta sesi ini.

Prosedur yang wajib anda patuhi adalah seperti berikut:

1. Anda membayar pengeras RM20 (tidak dikembalikan) ke akaun 8002429656 (Uthaya/CIMB) sebelum 20 Ogos 2021 (7:00 malam).

2. Anda mengirim maklumat berikut ke WhatsApp 011-11411952: Nama Penuh, Tarikh Bayaran, Masa Bayaran sebelum 20 Ogos 2021 (7:00 malam).

3. Anda menulis bahagian awal (bukan keseluruhan) sebuah karya asli sepanjang 200 perkataan (minimum) hingga 500 perkataan (maksimum) sahaja menggunakan Microsoft Word. Ingat: Ini hanya permulaan karya, bukan keseluruhan karya.

4. “Karya” yang dimaksudkan adalah prosa fiksyen (seperti cerpen, cerita rakyat) dan prosa bukan cereka (seperti esei, makalah, memoir, pengalaman, kisah benar, ulasan, kritikan) dalam Bahasa Malaysia.

5. Anda wajib menyemak draf anda dengan teliti bagi memastikan tidak ada kesalahan bahasa.

6. Anda mengirim draf karya itu (200–500 perkataan sahaja) ke uthayasb@gmail.com sebagai lampiran (attachment) sebelum 20 Ogos 2021 (7:00 malam). Draf yang melebihi jumlah perkataan yang ditetapkan tidak akan dilayan.

7. Tema karya adalah bebas tetapi jangan buat saya menguap, mengantuk, dan tertidur membaca apa yang anda tulis. (Jika anda memilih tema klise, cuba sampaikan dengan cara yang tetap menggoda.)

8. Anda akan menerima pengesahan daripada saya mengenai penerimaan bayaran (pengeras) dan draf cerpen.

Penyertaan lewat tidak dilayan.

9. Saya akan menyemak aspek tatabahasa (ejaan, tanda baca, imbuhan, dan sebagainya) dan mengirim kembali draf karya kepada anda menerusi e-mel selewat-lewatnya pada 23 Ogos 2021. (Langkah ini bagi memastikan kesalahan bahasa tidak perlu lagi dibincang semasa sesi berlangsung.) Draf yang diterima selepas pukul 7:00 malam, 20 Ogos 2021 tidak akan disemak.

10. Anda wajib membuat pembetulan tatabahasa dan mengirim semula draf karya berkenaan ke uthayasb@gmail.com sebagai lampiran (attachment) selewat-lewatnya pada 25 Ogos 2021 (7:00 malam).

11. Pada pagi 26 Ogos 2021, kesemua draf karya akan dikirim kepada anda untuk dibaca. Sila hormati hak cipta dan hak moral; jangan kongsi karya dengan orang luar. (Draf karya yang diterima selepas pukul 7:00 malam, 20 Ogos 2021 akan diedar tanpa sebarang pembetulan/semakan.)

12. Pada 28 Ogos 2021, sekitar 8:50 malam, anda akan menerima pautan (link) undangan menerusi WhatsApp untuk menyertai sesi Google Meet.

13. Anda wajib mencetak draf karya anda sendiri dan sediakan pen untuk mencatat nota sebelum mendaftar masuk bagi sesi di Google Meet. (Tidak perlu mencetak draf karya peserta lain.)

14. Draf karya anda akan dibedah, dikritik, dikomen, diulas, dan dibincangkan pada sesi. Saya akan memberi saranan ke arah menjadikan karya anda sebuah karya lebih bermutu. Peserta lain juga akan berkongsi pandangan kerana sudah membaca draf karya berkenaan. Ingat: Individu yang tidak mahu dikritik tidak layak menyertai mana-mana sesi bimbingan yang saya kendalikan.

Jika anda ada sebarang pertanyaan tambahan berkaitan Sesi Bedah Draf Karya, sila hubungi saya (Uthaya) menerusi WhatsApp  011-11411952 sebelum 20 Ogos 2021 (3:00 petang).

25 Jul 2021

Antologi Karya Penulis Bukan Islam

1.0 Pengenalan

1.1 Antologi yang diselenggara oleh Uthaya Sankar SB sebelum ini berjudul Vanakam (2002), Busana Bahasa (2019), Landasan Hidup (2020), dan Peluru Aksara (2020).

1.2 Dalam usaha memperkaya khazanah Sastera Kebangsaan dengan karya-karya bermutu yang dihasilkan penulis Bukan Islam, sebuah antologi cereka Bahasa Malaysia sedang diusahakan.

1.3 Antologi ini disasarkan untuk terbit pada Jun 2022.

1.4 Peluang dibuka kepada sekitar 30 individu Bukan Islam yang berminat menghasilkan cereka (cerita rekaan), cerpen (cerita pendek), atau esei (rencana, makalah, ulasan, kajian) Bahasa Malaysia. Pembahagian secara umum: 10 penulis dari Semenanjung Malaysia, 10 penulis dari Sarawak, 10 penulis dari Sabah.

1.5 Karya terjemahan dibenarkan hanya jika penterjemahan dilakukan oleh penulis itu sendiri.

 

2.0 Kriteria Karya

2.1 Karya mestilah karya asli (tanpa sebarang unsur yang menjadikannya tidak asli). Peserta perlu menjamin keaslian karya.

2.2 Karya baharu yang belum tersiar di mana-mana amat dialu-alukan.

2.3 Manuskrip yang dihasilkan sewaktu menyertai mana-mana bengkel bimbingan Uthaya Sankar SB, tetapi belum tersiar di mana-mana, boleh dikemukakan bagi antologi ini.

2.4 Karya yang sudah tersiar di akhbar, majalah, atau portal dalam talian (online) boleh dikemukakan untuk antologi ini. Akan tetapi, penulis wajib mengirim versi asal (bukan versi yang disunting oleh editor akhbar atau majalah terbabit). Sumber asal perlu dikreditkan pada hujung karya selaras Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332).

2.5 Karya yang sudah termuat dalam mana-mana buku (persendirian atau antologi) tidak boleh dikemukakan bagi antologi ini.

2.6 Karya perlu menyumbang kepada usaha memperkaya khazanah Sastera Kebangsaan, sebagaimana turut diimpikan Ismail Hussein. Penulis diminta menumpukan kepada aspek budaya, permasalahan, identiti, kisah, dan tema berkaitan kaum, keturunan, etnik, subetnik, agama, anutan, dan kepercayaan sendiri.

2.7 Karya yang dimaksudkan adalah cerpen (cerita pendek), cereka (cerita rekaan), dan esei (rencana, makalah, ulasan, kajian) sahaja. Bukan puisi, atau apa-apa bentuk penulisan lain yang tidak boleh dimasukkan dalam kerangka “cerpen” atau “cereka” atau “esei”.

2.8 Karya boleh juga berdasarkan pengalaman sendiri atau kisah benar tetapi disampaikan secara kreatif dalam bentuk cerpen atau cereka. Cerita rakyat yang unik dan kurang diketahui umum boleh diceritakan semula (retelling). Esei pula berdasarkan fakta atau pengalaman/pemerhatian sendiri.

2.9 Karya yang menyelitkan unsur budaya Bukan Melayu dan Bukan Islam ada lebih banyak peluang untuk terpilih kerana karya itu nanti boleh dikaji dari aspek Sastera Kebangsaan.

2.10 Memasukkan unsur budaya dalam karya bukan bermakna menempel elemen budaya semua kaum/keturunan/etnik di Malaysia. Sebaliknya, penulis digalakkan memasukkan unsur budaya yang ada dalam kaum/keturunan/etnik sendiri.

2.11 Cerpen, cereka, dan esei bertema Covid-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) tidak akan dipertimbangkan.

2.12 Peserta perlu mengemukakan draf manuskrip sebelum 31 Disember 2021 untuk disemak dan dibimbing oleh penyelenggara. Sesi bimbingan dan perbincangan menerusi Google Meet juga akan diadakan secara berkala.

2.13 Jika manuskrip mempunyai terlalu banyak kesalahan (yang sepatutnya tidak berlaku), maka manuskrip akan dikirim semula kepada penulis dan diberi peluang untuk membaiki kesalahn bahasa.

2.14 Para peserta (penulis) juga akan menjadi pembaca beta (beta reader) bagi perserta lain.  

2.15 Peserta perlu mengirim manuskrip lengkap (manuskrip bersih) untuk penilaian dan penyuntingan akhir sebelum 31 Mac 2022.

3.0 Panjang Karya (Cerpen, Cereka, Esei)

3.1 Boleh mengirim hanya 1 karya: 1,600 – 1,800 perkataan.

3.2 Boleh mengirim maksimum 2 karya: 800 – 900 perkataan sebuah.

3.3 Boleh mengirim maksimum 3 karya: 500 – 600 perkataan sebuah.

3.4 Boleh mengirim maksimum 4 karya: 400 – 450 perkataan sebuah.

3.5 Pilih salah satu kombinasi di atas. Kombinasi lain tidak dibenarkan.

 

4.0 Hak Cipta dan Hak Penerbitan

4.1 Hak cipta dan hak moral karya asal dipegang oleh masing-masing penulis.

4.2 Hak penyelenggaraan dipegang oleh penyelenggara.

4.3 Hak penerbitan antologi ini dipegang oleh penerbit.

4.4 Sekiranya karya dalam antologi ini mahu diterbitkan semula di mana-mana, maka wajib mencatat sumber pada hujung karya selaras Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332).

 

5.0 Pemilihan Peserta (Penulis)

5.1 Peluang dibuka kepada sekitar 30 individu Bukan Islam yang merupakan warganegara Malaysia.

5.2 Individu yang belum pernah menghasilkan karya juga digalakkan mengambil bahagian. Kalau bukan sekarang, bila lagi?

5.3 Peserta perlu bersedia menerima bimbingan dan kritikan daripada penyelenggara dan rakan-rakan peserta dalam usaha memastikan mutu karya.

5.4 Individu yang mahu menarik diri perlu berbuat demikian sebelum 31 Januari 2022. Jika menarik diri selepas manuskrip disemak atau selepas mengikuti sesi perbincangan/bimbingan, perlu membayar kos penyuntingan.

5.5 Peserta digalakkan menggunakan nama sebenar. Nama pena hanya dibenarkan jika sudah biasa digunakan sebelum ini.

 

6.0 Bayaran dan Penerbitan Antologi

6.1 Setiap peserta perlu membuat bayaran RM100 bagi membantu menampung sebahagian kos menerbitkan buku ini.

6.2 Setiap peserta juga dikenakan bayaran RM10 (wajib) untuk menanggung kos menghantar buku ke alamat rumah (seluruh Malaysia).

6.3 Bayaran RM110 ini perlu dibuat selewat-lewatnya pada 31 Mac 2022.

6.4 Penulis tidak dibayar honorarium atau royalti.

6.5 Penulis/peserta tidak dikenakan bayaran penyuntingan dan bimbingan; kecuali jika menarik diri selepas manuskrip disemak.

6.6 Antologi dirancang supaya terbit pada Jun 2022.

6.7 Apabila buku terbit, setiap penulis akan menerima 10 buah buku dan buku akan dihantar ke alamat rumah (Malaysia sahaja).

6.8 Penulis boleh menempah naskhah tambahan pada harga diskaun khas yang ditetapkan oleh penerbit selewat-lewatnya pada 31 Mac 2022. Selepas itu, hanya boleh dibeli pada harga pasaran.

6.9 Projek antologi ini hanya dapat diteruskan jika ada tempahan awal bagi minimum 300 naskhah buku.

6.10 Bayaran RM110 akan dipulangkan jika projek terpaksa dibatalkan. Tetapi bayaran tidak dipulangkan jika penulis menarik diri, atau digugurkan atas alasan etika (ciplak dan sebagainya).

 

7.0 Biodata dan Foto

7.1 Penulis akan diminta mengirim biodata dan foto untuk dimuatkan dalam antologi.

7.2 Biodata dan foto mestilah profesional; bukan swafoto dari media sosial.

7.3 Biodata dan foto ini mungkin digunakan juga bagi tujuan promosi di blog dan media sosial.

7.4 Contoh biodata dan foto boleh dirujuk dalam antologi Landasan Hidup (2020), dan Peluru Aksara (2020). Boleh juga merujuk Biodata Sasterawan Kavyan sebagai contoh.

 

8.0 Pertanyaan dan Pendaftaran

8.1 Jika ada sebarang pertanyaan, atau jika mahu mendaftar nama untuk menyertai projek penerbitan antologi ini, peserta di Semenanjung Malaysia sila hubungi Uthaya Sankar SB (011–11411952). Wakil peserta Sarawak: Bruwin Jumput (013–2686799). Wakil Sabah akan dimaklumkan.

8.2 Maklumat awal yang wajib diberi untuk mendaftar sebagai peserta adalah Nama Penuh, Alamat Lengkap, Nombor Telefon, dan Alamat E-mel.

8.3 Pendaftaran peserta ditutup pada 30 September 2021; atau lebih awal jika sudah ada 30 penulis.

8.4 Projek antologi ini hanya diteruskan jika ada jumlah peserta yang mencukupi. (Akan diputuskan pada 1 Oktober 2021.)


22 Jul 2021

Mengapa Allah Haramkan Babi?

Sejak kecil, kita sudah dimaklumkan dan diingatkan bahawa orang Melayu (sebenarnya orang Islam) dilarang dan diharam makan babi (khinzir). Ada pelbagai sebab atau alasan diberi jika kanak-kanak Bukan Islam bertanya.

Sekiranya direnung kembali, ada alasan yang berasas dan ada pula yang sengaja disebut untuk mengelakkan pertanyaan lanjut. Saya tidak mahu mencatatkan “cerita-cerita” itu di sini tetapi saya percaya anda pernah mendengar pelbagai “cerita” dan “mitos” sejak kecil.

Sekiranya kita merujuk sumber paling sahih dalam Islam, iaitu Quran dan Hadis, maka kita akan lihat bahawa babi adalah binatang yang diharamkan secara amat jelas. Dalam Surah Al-Baqarah (Ayat 173), misalnya, dinyatakan bahawasanya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan daging mana-mana haiwan yang disembelih tanpa menyebut nama-Nya.

Dalam Ayat sama juga ditambah: Mana-mana orang Islam yang terpaksa memakan mana-mana bahagian yang diharamkan itu, bukan kerana teringin untuk makan dan tidak pula dimakan secara berlebihan, maka tidaklah dianggap dosa. Selalunya, dinyatakan orang Islam masih boleh makan daging babi dalam keadaan darurat.

Sekiranya tulisan di akhbar dan majalah dijadikan rujukan, selalu ditegaskan bahawa daging babi diharamkan kerana ia membawa pelbagai kemudaratan dari segi kimia, mikrob, dan psikologi (sikap).

Malah, saya pernah membaca pandangan bahawa orang yang makan daging babi akan kurang rasa cemburu, sebaliknya menjadi dayus. Khabarnya, dalam “kajian saintifik” yang dibuat, dua babi jantan dimasukkan ke dalam kandung bersama-sama seekor babi betina. Didapati kedua-dua babi jantan tidak berebut atau saling mencemburui untuk “memiliki” babi betina.

Alasan dan hujah yang sering kita dengar termasuk juga kata-kata bahawa babi suka makan benda-benda kotor, jijik, dan najis. Hujah ilmu sains juga selalu dikemukakan, misalnya, amalan makan daging babi mengundang bahaya khususnya di negara beriklim panas. Orang yang makan daging babi dikatakan ada cacing kerawit yang sangat berbahaya dalam tubuhnya (perut). Dikatakan akan ada pula ulat yang mampu membinasakan tubuh manusia.

Dalam Republika (4 Mac 2012), satu daripada sepuluh alasan mengapa Islam mengharamkan babi: “DNA babi mirip dengan manusia, sehingga sifat buruk babi dapat menular ke manusia.”

Dalam Daily Makan (5 Julai 2021), turut diberikan penjelasan dari sudut sains: “University of Illnois telah membuat perbandingan. DNA babi dan manusia menunjukkan persamaan yang luar biasa. Babi secara genetiknya sangat sama dengan manusia.”

Sebagai pengamal multifaith yang membaca kitab pelbagai agama serta bergaul dengan rakan-rakan majmuk sejak kecil, saya dapati alasan paling awal yang dikemukakan bagi pengharaman daging babi adalah kerana ia dikatakan kotor. Pelbagai alasan lain — termasuk hujah saintifik — muncul kemudian untuk mengukuhkan apa yang sudah diputuskan oleh Allah dan Nabi Muhammad.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) haiwan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.” (Surah Al-Ma’idah, Ayat 3)

 

“Katakanlah (Muhammad), ‘Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging haiwan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, (dan) daging babi’.” (Surah Al-An’am, Ayat 145)

 

“Bahawa dia (Muhammad) telah mengharamkan ke atas mereka (orang Islam) semua yang kotor.” (Surah Al-A’raf, Ayat 157)

Maka, rakan-rakan Muslim yang ditanya bertalu-talu tentang alasan Allah dan Rasulullah mengharamkan makan daging babi (kecuali dalam keadaan darurat), boleh sahaja menjawab begini: “Kami dengar/baca firman Allah dan sabda Nabi dan kami taati.”

Saya meneliti Kutub al-Sittah yang terdiri daripada Kitab Sahih al-Bukhari, Kitab Sahih Muslim, Kitab Jami’at-Tirmizi, Kitab Sunan Abu Dawud, Kitab Sunan an-Nasa’i, dan Kitab Sunan Ibnu Majah untuk memahami pandangan dan hujah Muhammad berhubung isu babi.

Makalah penuh boleh dibaca dalam kumpulan esei Kisah Sasterawan Kavyan (2022).


21 Jul 2021

Penyunting Bersekutu Kumpulan Esei 2022

Selepas kumpulan esei Malaiur Manikam (2015) gagal diharamkan, dan kumpulan esei Mandala Bicara (2016) kehabisan stok, saya [Uthaya Sankar SB] bercadang menerbitkan sebuah lagi kumpulan esei pada tahun 2022.

Sekurang-kurangnya 70 buah esei Bahasa Malaysiatermasuk ulasan, kritikan, wawancara, dan analisis — yang turut menyentuh pelbagai topik dan isu semasa akan dimuatkan dalam buku berkenaan.

Maklumat lanjut mengenai penerbitan buku ini dijangka menyusul pada Disember 2021, selepas segala urusan penerbitan dan pengedaran buku Kavya Sastra (2021) selesai sepenuhnya.

Sekitar 20 sukarelawan pelbagai kaum, agama, latar belakang, dan budaya diperlukan untuk menjadi penyunting bersekutu bagi kumpulan esei ini. Tiada bayaran dan imbuhan lain, tetapi biodata ringkas akan dimasukkan dalam buku sebagai tanda penghargaan.

Keutamaan kepada individu yang menyumbang dana bagi projek penerbitan buku Bhagavad Gita (2021) dan Kavya Sastra (2021).

Pengalaman tidak diperlukan tetapi mestilah (wajib) seorang pembaca yang teliti, berdisiplin, dan patuh pada jadual (masa). Setiap sukarelawan perlu menyemak manuskrip sekitar 3,000 perkataan sebelum 31 Disember 2021.

Hubungi WhatsApp 011-11411952 (Uthaya) selewat-lewatnya pada 31 Ogos 2021 jika anda sudi terlibat sebagai penyunting bersekutu. Untuk berlaku adil, saya akan memilih individu yang saya berasa “selesa” untuk bekerjasama.

Sesi perbincangan bersama para sukarelawan (penyunting bersekutu) akan diadakan menerusi Google Meet pada September 2021.

19 Jul 2021

Apabila Langit Terbelah; Allah Bersajak

Apabila langit terbelah

dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan

dan apabila lautan dijadikan meluap

dan apabila kuburan dibongkar

setiap jiwa akan mengetahui

apa yang telah dikerjakan

dan diabaikan.

Apa yang dipaparkan di atas bukanlah petikan sebuah sajak tulisan saya. Sebaliknya, saya sekadar menurunkan apa yang terkandung dalam Surah Al-Infitar (Ayat 1-5) di dalam Quran; versi terjemahan sah.

Maka, bait “sajak” di atas adalah kalamullah; seratus peratus firman Allah.

Mungkin apabila anda membaca surah ke-82 ini — sama ada dalam versi asal Arab atau dalam terjemahan sah Bahasa Malaysia — anda akan menyedari “nada” serta “gaya” yang berbeza berbanding kebanyakan surah/bab lain dalam Quran.

Misalnya, setiap ayat adalah pendek dan gaya bahasa puitis dan berbunga-bunga. Apabila dipaparkan di atas tadi, seolah-olah kita membaca petikan sebuah sajak yang bermutu tinggi.

Surah Al-Infitar hanya ada 19 ayat dan setiap ayat itu amat pendek. Jika dilihat dalam konteks tatabahasa moden, Ayat 1-5 adalah sebaris ayat lengkap yang dipecah-pecah; seperti sajak atau puisi moden. Ayat 6-8 adalah satu ayat lengkap dan Ayat 10-12 pula satu lagi ayat lengkap.

Allah bertanya, apakah yang memperdaya manusia sehingga mereka tergamak menderhaka kepada-Nya. Diingatkan bahawa malaikat-malaikat sentiasa memperhati dan mengawasi setiap tindak-tanduk manusia.

Makalah penuh boleh dibaca dalam kumpulan esei Kisah Sasterawan Kavyan (2022).

Baca juga — Mendalami Quran: Catatan 1 Mendalami Hadis: Catatan 1Catatan Quran 2: Cinta Muhammad dan ZaydCatatan Hadis 2: Muhammad, Balu, dan JandaTuhan dalam Quran dan Bhagavad GitaMengapa Rasulullah Perintah Anjing Dibunuh?Hadis Palsu Lemahkan Orang MelayuPerlunya Dialog Antara Agama.

18 Jul 2021

Mengapa Rasulullah Perintah Anjing Dibunuh?

Kita ada Unit Anjing Pengesan (K9) di bawah Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk kerja-kerja unik seperti mengesan dadah, bahan letupan, dan senjata api, menjejak penjenayah, mencari orang yang hilang (termasuk tertimbus), serta mengesan mayat di sungai, tasik, laut, atau di bawah runtuhan.

Pada Mac 2021, dua ekor anjing baka German Shepherd dalam Unit K9 menerima Anugerah Ketua Polis Johor kerana membantu menyelesaikan banyak kes jenayah, termasuk kes berprofil tinggi.

Pada Februari 2020, seekor lagi anjing dalam Unit K9 yang berjaya mengesan suspek curi kenderaan menerima pingat Jasamu Dikenang daripada Ketua Polis Pahang. Pada April 2021, Ketua Polis Negara memaklumkan bahawa jumlah anjing dalam Unit K9 akan ditambah.

Selain daripada itu, anjing pemandu arah yang terlatih dan dipakaikan jaket khas juga digunakan golongan OKU, khususnya mereka yang cacat penglihatan. Namun, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia kerana sensitiviti agama.

Acara I Want To Touch A Dog pada Oktober 2014 menimbulkan kontroversi kerana dikatakan tidak menghormati agama Islam dan orang Muslim. Makalah bertajuk “Pahala Sayangi Anjing” (The MalayMail Online, 10 November 2014) dan “Kami Tidak Benci Anjing” (The MalayMail Online, 19 Januari 2015) turut membicarakan topik hangat ini.

Sehingga kini, topik mengenai anjing masih kurang diperkatakan secara terbuka dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Ia masih dianggap terlalu sensitif dan menyentuh hal-hal agama Islam; walaupun ramai juga orang Muslim yang benar-benar mendalami Quran semakin berfikiran terbuka.

Bagi orang Bukan Islam pula, ramai yang masih tertanya-tanya apakah sebab sebenar orang Islam di Malaysia “takut” pada anjing; sama ada untuk menyentuh, melihat, atau memeliharanya. Tambahan pula, kita sering membaca berita mengenai orang membunuh anjing tanpa belas kasihan.

Di Arab Saudi, “Visi 2030” yang digerakkan oleh Putera Mahkota Mohammed bin Salman menyaksikan gerakan reformasi radikal. Semakin ramai orang Arab beragama Islam memelihara anjing secara terbuka. Malah, kafe anjing pertama dibuka secara rasmi di negara itu pada Jun 2020 dan mendapat sambutan orang ramai.

Dalam Surah Al-An’am (Ayat 38), Allah mengingatkan bahawa kesemua binatang di bumi dan langit (burung) adalah juga umat-Nya, sama seperti manusia.

Dalam Hadis Sahih al-Bukhari dan Hadis Sahih Muslim diceritakan mengenai seorang lelaki yang memberi air kepada seekor anjing yang kehausan. Muhammad mengesahkan bahawa Allah menerima amal lelaki itu serta mengampuni dosanya. 

Dalam Hadis Sahih al-Bukhari dinyatakan bahawa tiga perkara yang membatalkan solat adalah anjing, keldai, dan wanita.

Dalam Hadis Sahih al-Bukhari juga dinyatakan dengan jelas bahawa binatang buruan yang dibunuh oleh anjing pemburu (yang dilepaskan dengan bacaan Bismillah) adalah halal untuk dimakan.

Pendirian Allah dan kekasih-Nya terhadap anjing seolah-olah berubah secara beransur-ansur. Hal ini diperhatikan menerusi dokumentasi yang terkandung dalam Kutub al-Sittah iaitu enam buah Hadis Sahih.

Dalam Kitab Sunan An-Nasa’i dan Kitab Sunan Ibnu Majjah dinyatakan bahawa Muhammad bersabda: “Andaikan anjing-anjing itu bukan bahagian dari makhluk Allah, nescaya aku akan perintahkan untuk membunuhi anjing-anjing.” 

Dalam Hadis Sahih Muslim, isteri ketiga Muhammad iaitu Aisyah binti Abu Bakar meriwayatkan bahawa pada suatu hari, Jibril tidak datang bertemu Rasulullah mengikut jadual. Kemudian, Muhammad menyedari seekor anak anjing di bawah tempat tidur (katil). Dalam Jami’at At-Tirmizi disebut bahawa anjing itu milik cucu Muhammad, iaitu Husain dan Hasan.

Dalam Hadis Sunan An-Nasa’i diberi maklumat tambahan bahawa selain daripada rumah yang ada gambar atau anjing, malaikat juga tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada “seorang junub yang belum bersuci”. Dalam bahasa Arab, menurut Kamus Dewan, “junub” merujuk kepada keadaan tidak suci yang disebabkan oleh hadas besar; misalnya keluar mani, baik dengan bersetubuh atau tidak.

Makalah penuh boleh dibaca dalam kumpulan esei Kisah Sasterawan Kavyan (2022).


16 Jul 2021

Tuhan dalam Quran dan Bhagavad Gita

Semasa menekuni kesemua 43 ayat dalam Surah Ar-Ra’d — dalam beberapa versi terjemahan sahih Bahasa Malaysia, Indonesia, dan Inggeris — yang terkandung dalam kalamullah (Quran), saya sebagai pengamal multifaith tidak dapat tidak, teringat akan kandungan Bhagavad Gita yang merupakan sebahagian daripada epik Mahabharata.

Tambahan pula, saya menekuni puluhan teks berkaitan karya Hindu berkenaan dalam pelbagai versi dan pelbagai bahasa sepanjang mengusahakan penceritaan semula buku Bhagavad Gita (2021).

Secara ringkas, Surah ke-13 itu antara lain menjelaskan bagaimana Allah tiada pilih kasih dalam menentukan hukuman kepada umat manusia. Segalanya bergantung kepada sikap manusia sendiri, sama ada mentaati atau mengingkari perintah-Nya.

Saya sebut “umat manusia” dan bukan “umat Islam” sahaja kerana orang kafir juga dinyatakan secara khusus dalam Surah Ar-Ra’d. Konsep “sebab akibat” yang terkandung dalam Surah ini bolehlah dibandingkan — melihat persamaan dan perbezaan — oleh umat Hindu dengan kitab-kitab Veda dan Bhagavad Gita.

Sementara Bhagavad Gita asalnya dalam Sanskrit, firman Allah yang diwahyukan dan terkandung dalam Quran pula disampaikan dalam bahasa Arab; sebagaimana disebut juga oleh Allah dalam Ayat 37.

Surah Ar-Ra’d yang sedang saya tekuni membawa makna “guruh”. Akan tetapi, jangan pula orang menyangka bab ini berkaitan guruh, petir, hujan, dan pelbagai unsur alam yang seringkali dikaitkan pula dengan malapetaka alam. Bab ini mendapat nama daripada Ayat 13 di mana Allah memberitahu bahawa guruh turut bertasbih memuji-Nya.

Orang Islam yang beriman kepada Allah tahu bahawa ada malaikat yang bergilir-gilir menjaga manusia pada setiap masa. Apabila Allah memutuskan untuk menurunkan bala kepada suatu komuniti atau individu, tidak ada sesiapa yang boleh mengubah keputusan itu.

Dalam Ayat 27: Orang kafir berkata, “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat)?” Muhammad sudah diberitahu sejak awal oleh Allah bahawa orang kafir yang mempersoalkan ketiadaan mukjizat pada dirinya akan turut mempertikai kerasulan baginda.

Sepertimana saya nyatakan, fakta dalam Quran amat berbeza dengan gambaran Tuhan dalam kitab-kitab Veda, Bhagavad Gita, dan purana yang menjadi rujukan umat Hindu di seluruh dunia.

Lebih menggerunkan apabila dalam Ayat 34 diputuskan bahawa orang kafir pasti terseksa dan menerima azab di dunia. Malah, hukuman dan seksaan yang lebih teruk menanti mereka di akhirat, dan tidak ada sesiapa yang boleh tampil melindungi atau menyelamatkan mereka (orang kafir) daripada segala azab berkenaan.

Makalah penuh boleh dibaca dalam kumpulan esei Kisah Sasterawan Kavyan (2022).

Baca juga — Mendalami Quran: Catatan 1 Mendalami Hadis: Catatan 1Catatan Quran 2: Cinta Muhammad dan ZaydCatatan Hadis 2: Muhammad, Balu, dan JandaTuhan dalam Quran dan Bhagavad GitaMengapa Rasulullah Perintah Anjing Dibunuh?Apabila Langit Terbelah; Allah BersajakHadis Palsu Lemahkan Orang MelayuPerlunya Dialog Antara Agama