18 May 2010

Panduan Mudah: “per—an” atau “pe—an”?

Sebelum ini, saya ada membuat catatan di blog mengenai panduan penggunaan kata sendi “dari” dan “daripada” [BACA DI SINI] serta tanda baca [BACA DI SINI].
.

Berikut, sedikit petua yang saya amalkan berkaitan penggunaan imbuhan “per—an” atau “pe—an” dalam Bahasa Malaysia.

.

Perlantikan atau pelantikan? Pesaraan atau persaraan? Peletakan atau perletakan? Perlancongan atau pelancongan?

.

Berikut cara mudah yang saya amalkan untuk mengetahui penggunaan yang betul.

.

Pada kata dasar berkenaan (misalnya, lantik, sara, letak dan lancong), cuba letakkan imbuhan “ber”.

.

Maka, lahirlah “berlantik”, “bersara”, “berletak” dan “berlancong”. Tentu kita tahu bahawa “berlantik”, “berletak” dan “berlancong” tidak wujud.

.

Begitu juga, “perlantikan”, “perletakan” dan “perlancongan” tidak wujud dalam Bahasa Malaysia. Antara yang ada hanya “bersara” dan “persaraan” (tetapi sila bezakan dengan “pesara”).

.

Ringkasnya, secara asas, jika kata dasar itu boleh menerima imbuhan “ber” maka ia boleh juga menerima imbuhan “per—an”. Contohnya:

.

Bermain – permainan

Bersara – persaraan
Berbincang – perbincangan
Bersahabat – persahabatan
.

Jika perkataan yang terhasil apabila diberi imbuhan “ber” kedengaran amat pelik, maka gunakan imbuhan “pe—an”. Contohnya:

.

X berlantik – pelantikan

X berletak – peletakan

X berlancong – pelancongan

X berpulih – pemulihan

X berlaksana -- pelaksanaan

..

Panduan yang saya berikan ini tentu sahaja tidak mengikut hukum bahasa yang diamalkan “pakar bahasa” dan “pakar linguistik” tetapi sekadar cara mudah yang saya amalkan sejak dahulu.