9 Oct 2019

Sastera Kebangsaan dan Penulis Kaum India


Sastera Kebangsaan merujuk kepada karya sastera yang menggunakan bahasa kebangsaan, menampilkan gambaran hidup masyarakat di Malaysia, menggambarkan kepelbagaian budaya dan cara hidup masyarakat majmuk di negara ini, serta menyumbang ke arah persefahaman dan integrasi nasional.

Hal ini dipersetujui pada Kongres Kebudayaan Kebangsaan (16-20 Ogos 1971) dan disepakati dalam mesyuarat Dasar Sastera Kebangsaan di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 23 April 2019.

Soal penggunaan bahasa kebangsaan dalam menghasilkan karya yang layak diiktiraf sebagai Sastera Kebangsaan sudah tidak perlu dipertikai atau dipolemikkan lagi.

Namun begitu, isu yang masih berpanjangan adalah kemampuan para penulis tanah air mengungkapkan budaya, pemikiran, adat, kepercayaan dan hal-hal berkaitan masyarakat pelbagai kaum, keturunan dan etnik.

Suresh Kumar N Vellymalay dalam bukunya Hubungan Etnik di Sekolah (2017) menganggap kepelbagaian ini sebagai salah satu keunikan Malaysia. Norhayati Ab. Rahman menerusi eseinya dalam buku Sastera Teras Negara Bangsa (2015) berkata, karya sastera perlu mampu menggambarkan pelbagai pola pemikiran dan nilai-nilai sosiobudaya pelbagai etnik.


Sekiranya diteliti, Sastera Melayu Moden sejak tahun 1930-an sangat berciri etnosentrik di mana rata-rata penulis kaum Melayu menulis kisah-kisah orang Melayu untuk bacaan khalayak Melayu. Kajian A.M. Thani (1990) dan Mohd. Taib Osman (Dewan Sastera, Januari 1976) ke atas cerpen-cerpen 1969-1975 turut membuktikan situasi ini.

Walau bagaimanapun, beban dan tanggungjawab menggambarkan budaya masyarakat Bukan Melayu tidak perlu diletakkan pada pundak pengarang Melayu. Sepatutnya, penulis kaum Cina dan India, keturunan Siam, serta etnik-etnik di Sabah dan Sarawak sudah mampu menguasai bahasa kebangsaan dan menulis karya sastera bagi menggambarkan citra budaya masing-masing.

Boleh dibaca dalam buku Kisah Sasterawan Kavyan (2022).

(Rencana ini disiarkan di Klik Web DBP pada 20 Ogos 2019. © Uthaya Sankar SB 2019. Layari Blog Kavyan untuk maklumat pelbagai program bahasa, sastera, kebajikan, seni dan budaya melibatkan Sasterawan Kavyan. Harap maklum bahawa anda melayari mana-mana blog kendalian Uthaya Sankar SB atas pilihan sendiri.)