9 Oct 2019

Jati Diri Sasterawan — 50 Tahun Kemudian

Seorang individu yang menggelar dirinya “sasterawan” perlu memastikan bahawa karya yang dihasilkannya benar-benar bermutu dan mampu memberi sumbangan yang bererti kepada perkembangan dunia sastera.

Perkara ini turut ditekankan oleh Sasterawan Negara Datuk Baharuddin Zainal (Baha Zain) sewaktu beliau menjadi Ketua II Persatuan Penulis Nasional (Pena) dahulu.

Akhbar Berita Harian (Singapura) bertarikh 4 Oktober 1969 melaporkan Baha Zain sebagai berkata, dalam tradisi sastera moden Malaysia, “orang terlalu mudah menggelar seseorang sebagai sasterawan.”

Menurut laporan berkenaan, Baha Zain kecewa kerana gelaran “sasterawan” turut diberi sewenang-wenangnya; termasuk apabila seseorang tokoh “pernah kena tangkap” dan telah menghasilkan “beberapa buah buku cerita.”

“Sedangkan tulisannya tak dapat menyumbangkan sesuatu yang bererti dari segi kualitinya,” kata Zaha Zain pada sebuah forum yang berlangsung di Universiti Malaya.

Sambil menekankan betapa perlu para penulis bersikap serius dalam kerja-kerja menghasilkan karya sastera bermutu, Baha Zain turut dipetik sebagai berkata: “Tuntutan yang mendesak sekarang adalah pendewasaan sastera, dan dengan menghasilkan sastera yang matang dan bernilai bererti kita mencipta seni dan kebudayaan.”

Walaupun pandangan ini dikemukakan 50 tahun dahulu, ternyata kata-kata Baha Zain masih relevan dan wajar diberi perhatian serius oleh golongan penulis yang mahu membina jati diri dalam peta Sastera Kebangsaan.