14 Jul 2021

Catatan Hadis 2: Muhammad, Balu, dan Janda

Nabi Muhammad ternyata amat lembut hati terhadap golongan janda. Hal ini jelas menerusi pengalaman hidup baginda sendiri serta pelbagai sunah dan sabda yang terkandung dalam Hadis Sahih.

Dalam konteks Islam, istilah yang sering digunakan ialah “janda”. Hal sama saya perhatikan dalam budaya Melayu di Malaysia sewaktu dilantik menganggotai Panel Bebas Mengkaji Pindaan Novel Interlok pada tahun 2011.

Dalam novel Interlok: Edisi Murid (2010), watak Mariama, seorang wanita India-Hindu yang kematian suami, digambarkan sebagai “membujang” dan “janda” sedangkan istiah yang tepat ialah “balu”.

Menurut Kamus Dewan, “balu” merujuk kepada perempuan yang menjadi janda kerana kematian suami. Dalam Kamus Pelajar pula, merujuk kepada perempuan yang suaminya sudah meninggal dunia.

Istilah “janda” pula dalam Kamus Dewan merujuk kepada perempuan yang pernah berkahwin tetapi tidak bersuami lagi kerana bercerai atau kematian suami. Manakala dalam Kamus Pelajar, merujuk kepada perempuan yang sudah berkahwin tetapi bercerai dengan suaminya atau kematian suami.

Tidak hairanlah, dalam Hadis Sahih terjemahan Melayu yang saya baca, istilah “janda” digunakan tanpa dibezakan dengan “balu”. Dalam catatan ini, saya cuba membezakan antara “janda” dan “balu” mengikut kesesuaian supaya lebih mudah difahami rakan-rakan Bukan Melayu dan Bukan Islam.

Saya nyatakan awal tadi bahawa Muhammad ternyata amat lembut hati terhadap golongan janda. Hal ini terbukti apabila kita meneliti para isteri baginda; majoriti adalah janda dan balu.

Isteri pertama, Khadijah binti Khuwailid, seorang balu (kematian suami) dan usahawan yang amat berjaya. Sehingga Khadijah meninggal dunia, beliau tidak bermadu; iaitu Muhammad tidak ada isteri lain.

Setahun selepas Muhammad menjadi duda (isteri meninggal dunia), baginda berkahwin dengan Saudah binti Zam’ah, seorang balu. Isteri ketiga, Aisyah binti Abu Bakar, seorang kanak-kanak berumur 6 tahun [rujuk di sini] dinikahi selepas Rasulullah mendapat mimpi yang baginda anggap setaraf wahyu daripada Allah. Aisyah satu-satunya anak dara yang baginda nikahi.

Apabila suami Hafsah binti Umar terkorban dalam perang, Umar al-Khattab (bapa) berusaha mencari pasangan baharu bagi balu itu. Akhirnya, dinikahi Muhammad. Bagi Zainab binti Khuzaymah, beliau menjadi janda selepas dicerai suami pertama. Kemudian, menjadi balu kerana suami kedua terkorban dalam perang; lalu dinikahi Rasulullah.

Suami Ummu Salamah binti Umayyah pula terkorban akibat kecederaan di perang, lalu balu itu menjadi isteri Muhammad. Bagi Zaynab binti Jahsyin, suami pertama meninggal. Balu itu dikahwini Zayd ibn Muhammad; kemudian dicerai supaya janda itu boleh menjadi isteri Rasulullah. — [baca di sini]

Apabila suami Juwayriyah binti Harith terkorban dalam perang, wanita itu menjadi hamba. Balu itu ditebus oleh Muhammad dan dijadikan isteri. Suami pertama Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sayfan ialah Ubayd-Allah ibn Jahsyin (abang kepada Zaynab binti Jahsyin).

Ubayd-Allah memeluk Kristian dan menceraikan Ramlah; lalu janda itu dikahwini oleh Muhammad. Bagi Safiyah binti Huyay, suaminya (lelaki Yahudi) ditawan dalam peperangan dan didera sehingga mati. Lalu, Muhammad mengambil balu itu menjadi isterinya.

Kisah-kisah di atas pasti diketahui secara lebih terperinci oleh orang Islam, khususnya golongan Muslimah, yang sentiasa mengambil pedoman daripada kehidupan kekasih Allah dan para isteri baginda.

Saya meneliti Kutub al-Sittah yang terdiri daripada Kitab Sahih al-Bukhari, Kitab Sahih Muslim, Kitab Jami’ at-Tirmizi, Kitab Sunan Abu Dawud, Kitab Sunan an-Nasa’i, dan Kitab Sunan Ibnu Majah. Komentar Ibnu Thabari selaku pengijtihad dan pemikir Muslim yang disegani turut menjadi rujukan.

Ada beberapa riwayat dalam Hadis Sahih yang jelas menunjukkan pendirian Muhammad mengenai golongan janda (balu/janda). Sebahagian daripadanya ada terkait dengan firman Allah yang terkandung dalam kalamullah (Quran); misalnya Surah Al-Ahzab (Ayat 37).

Dalam suatu peristiwa yang dirawi dalam beberapa Hadis, Jabir bin Abdullah memberitahu Muhammad bahawa beliau baru bernikah. Rasulullah bertanya sama ada isterinya itu gadis (dara) atau janda. Apabila diberitahu bahawa Jabir berkahwin dengan seorang janda, Muhammad memuji beliau.

Menurut Rasulullah, seringkali seorang Muslimin memilih calon isteri kerana agamanya, hartanya, atau kecantikannya. Tindakan Jabir memilih seorang janda kerana agamanya (Islam) mendapat pujian Muhammad.

Dalam pada itu, Rasulullah turut memuji mana-mana Muslimin yang tampil membantu golongan janda dan orang miskin. Perbuatan itu disifatkan sama seperti bermujahadah (berjuang) di jalan Allah, atau seperti selalu bersolat sepanjang malam, atau seperti selalu berpuasa pada waktu siang.

Muhammad turut mengingatkan umat Islam bahawa seorang lelaki tidak dibenarkan bermalam di rumah seorang janda yang bukan muhrim. Selain daripada itu, ada tiga perkara yang tidak patut ditangguh atau ditunda-tunda. Menurut Muhammad, tiga perkara itu termasuk memastikan seorang janda yang sudah ada jodoh segera dikahwinkan.

Dalam Hadis Sahih juga terkandung syarat perkahwinan bagi golongan janda. Si bapa atau wali tidak boleh menikahkan anaknya yang janda dengan mana-mana lelaki tanpa mendapatkan izin (persetujuan) daripada anak itu.

Pernah berlaku kes seorang janda dikahwinkan oleh bapanya tanpa persetujuan dan kerelaan wanita itu. Apabila kes berkenaan dibawa kepada perhatian Rasulullah, baginda segera membatalkan perkahwinan itu kerana dibuat tanpa izin (persetujuan) janda berkenaan.

Demikian tinggi martabat dan kedudukan yang diberi oleh Muhammad kepada golongan Muslimah yang bergelar janda; sama ada sudah bercerai (janda) atau suami sudah meninggal dunia (balu).

Biasanya, jika seorang Muslimin sudah melafazkan talak (satu atau dua), dia masih boleh merujuk jika masih dalam tempoh idah. Katakan tempoh idah sudah tamat. Kemudian, lelaki itu dan jandanya mahu berkahwin semula. Dalam keadaan ini, si bapa kepada janda itu — atau si wali — tidak berhak untuk menghalang kerana janda itu sendiri sudah menyatakan persetujuan.

Dalam Islam, jika sudah jatuh talak tiga (talak bain), maka tidak boleh merujuk kembali. Kecuali jika janda itu berkahwin dengan lelaki lain tetapi kemudian diceraikan atau suami baharu itu meninggal dunia. Maka, bolehlah suami pertama yang menjatuhkan talak tiga itu berkahwin semula dengannya; jika si wanita bersetuju.

Dalam konteks orang Melayu-Islam di Malaysia, kita selalu mendengar tentang “Cina buta”. Ia tidak ada kaitan dengan kaum Cina! Sebaliknya, merujuk kepada lelaki Muslim yang bersetuju untuk berkahwin dengan si janda yang ditalak tiga. Kemudian, “Cina buta” akan segera menceraikan wanita itu supaya tidak lagi haram bagi wanita itu dinikahi semula oleh suami pertama yang melafazkan talak tiga.

Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya melaknat si “Cina buta” dan suami pertama dalam contoh di atas. Istilah dalam Islam bagi “Cina buta” ialah muhalil, manakala muhallallah merujuk kepada suami pertama tadi yang mendapatkan khidmat “Cina buta”.

Seorang lelaki Muslim boleh mempunyai maksimum empat isteri pada satu-satu masa. Muhammad turut menggariskan peraturan penggiliran bagi setiap isteri berdasarkan pengalaman baginda sendiri.

Misalnya, katakan seorang Muslimin sudah berkahwin dengan seorang anak dara (gadis). Isteri seterusnya pula seorang janda. Maka, sebaik selepas berkahwin dengan janda itu, lelaki berkenaan boleh tinggal selama tiga hari berturut-turut dengan isteri baharunya (si janda). Kemudian, kembali kepada susunan atau giliran yang biasa.

Akan tetapi, katakan lelaki itu sudah berkahwin dengan seorang janda. Kemudian, dia berkahwin dengan seorang wanita yang masih dara. Maka, sebaik selepas berkahwin dengan gadis itu, lelaki berkenaan dibenarkan tinggal selama seminggu (tujuh hari) berturut-turut dengan isteri baharunya (si dara). Kemudian, kembali kepada penggiliran yang biasa.

Dalam pada itu, sabda Rasulullah, seorang janda yang berzina layak dirotan seratus kali serta direjam dengan batu sampai mati, selaras Surah An-Nur (Ayat 2). Hukuman ini bagi memastikan golongan janda tidak terjebak dalam dosa seperti persetubuhan haram tanpa nikah.

Ternyata, dalam berlembut hati terhadap golongan janda, kekasih Allah tetap bertegas bagi melindungi mereka daripada api neraka. Demikianlah pemahaman saya sebagai seorang pengamal multifaith. Wallahu a’lam bish-shawab.