14 Feb 2013

Siru Kambam - Bersih

Peristiwa bersejarah Bersih 2.0 turut dirakam sepintas lalu dalam sekurang-kurangnya sebuah cerpen yang termuat dalam buku Kisah dari Siru Kambam (2013).