14 Jun 2012

Karma, Atma dan Samsara – Bahagian 2

Masyarakat India pada umumnya membahagikan “karma” [Rujuk Bahagian 1] kepada tiga bentuk iaitu “prarabdha karma”, “sancita karma” dan “agami karma”.

“Prarabdha karma” merujuk pada “karma” yang dikumpul pada kelahiran lalu dan kesannya ditanggung pada kelahiran ini. “Karma” jenis ini sudah pun ditetapkan berdasarkan “karma” terkumpul dan tidak boleh diubah.

Contoh terbaik “prarabdha karma” adalah jantina, ibu bapa, warna kulit dan keturunan. Semua ini tidak boleh diubah. Misalnya, apabila seorang individu kaum India beragama Hindu memeluk agama lain, dia tetap kaum India kerana “prarabdha karma” tidak berubah apabila dia mengubah agama yang dianuti.

“Sancita karma” pula merujuk pada kesemua “karma” yang terkumpul pada kesemua kelahiran lalu. Perlu diingatkan, masyarakat India percaya bahawa kelahiran, kehidupan dan kematian adalah proses yang berterusan. Maka kesemua “karma” terkumpul pada kesemua kelahiran lalu akan memberi kesan terhadap kelahiran terkini. - Baca makalah penuh dalam Mandala Bicara.

(© Uthaya Sankar SB. Makalah ini disiarkan di The Malaysian Insider pada 14 Mei 2012. Sila rujuk juga makalah bertajuk “Dharma sebagai Norma Masyarakat” dan “Dharma sebagai Kod Etika” untuk pemahaman lanjut berhubung topik ini.)