25 Mar 2020

Pertandingan Menulis Ulasan Cerpen


Pertandingan ini diadakan bagi memenuhi masa lapang orang ramai [Rakyat Malaysia] semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, sebagai lanjutan kepada Pertandingan Menulis Ulasan Buku (21–22 Mac 2020).

Bermula: 25 Mac 2020 (Selasa), 12:00 tengah hari
Tamat: 28 Mac 2020 (Sabtu), 12:00 tengah hari

Hadiah: Senaskhah novel Hanuman: Suara Hati (2013) [kulit keras] untuk 15 orang.

Individu yang sudah membeli dan membaca sekurang-kurangnya satu daripada kumpulan cerpen berikut dipelawa mengambil bahagian: Rudra Avatara (2008), Kathakali (2009), Kisah Dari Siru Kambam (2013), Pulau Pendatang (2015).

Arahan umum: Pilih sebuah cerpen yang paling anda suka dalam salah satu buku di atas dan tulis sebuah ulasan sepanjang 400 – 450 patah perkataan sahaja.

Ulasan mestilah asli dan tidak ada apa-apa unsur yang menjadikannya meragukan atau tidak asli.

Ulasan ditulis menggunakan Bahasa Malaysia, Inggeris, Tamil, atau Mandarin sahaja.

Tulis ulasan yang ikhlas. Tidak perlu memasukkan teori. Tulis dari hati.

Ulasan tidak mendedahkan pengakhiran cerita.

Ulasan bukan sinopsis cerita!

Ceritakan mengapa anda menyukai cerpen berkenaan; apakah keunikan cerpen berkenaan; perkara baharu yang anda pelajari, kelemahan/kekurangan, dan sebagainya.


Petikan cerpen boleh dimasukkan dalam ulasan — tetapi petikan tidak lebih daripada 50 patah perkataan.

Di akhir ulasan, wajib disertakan maklumat diri iaitu nama penuh, alamat rumah (termasuk Poskod), nombor telefon, dan alamat e-mel.

Taip ulasan dengan kemas menggunakan Microsoft Word dan kirim secara lampiran (attachment) ke e-mel uthayasb@gmail.com

Letakkan “Pertandingan Menulis Ulasan Cerpen” pada ruangan subjek e-mel.

Lampirkan foto pengulas sedang membaca buku — mestilah buku dari mana cerpen dipilih untuk diulas. Foto tidak dimasukkan dalam teks ulasan, sebaliknya dikirim dalam format jpg/jpeg sebagai lampiran berasingan dalam e-mel itu.

Ulasan yang tidak dikirim secara lampiran (attachment) dan/atau tiada foto pengulas membaca buku dan/atau tidak disertakan maklamat diri tidak akan dipertimbangkan.

Sejumlah 15 ulasan bermutu yang paling awal diterima sepanjang tempoh pertandingan ini akan menerima senaskhah novel parodi retorik Hanuman: Suara Hati.

Hadiah (buku) dijangka akan dikirim melalui pos pada 30 Mac 2020.

Kesemua ulasan yang diterima (berserta foto) akan didokumentasi di blog. Ulasan mungkin disunting tanpa menghilangkan maksud asal pengulas. Baca Ulasan oleh [Jaymani Sevanathan] dan [Anuradha Chelliah]