1 Jun 2017

Reaksi Khalayak – Bahagian 1

[BACA PENGENALAN] Borang soal selidik dikirim kepada para responden pada 20 April 2017 dan mereka diberikan masa sehingga 15 Mei 2017 untuk mengisi dan mengembalikannya kepada saya.

Jumlah Responden yang Mengisi Borang Soal Selidik
Kelompok Penulis (60 orang)
Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Melayu
India
Cina
Lain
15
15
15
15
15
15
15
15

Nota: Kategori “Lain” merujuk kepada kaum-kaum selain Melayu, India dan Cina. Kesemua responden adalah warganegara Malaysia.


Kajian ini bertujuan mengumpulkan data berbentuk reaksi khalayak terhadap sebuah esei tulisan Raja Rajeswari Seetha Raman yang tersiar di majalah Dewan Sastera (April 2017). Kemudian, data terkumpul akan dianalisis menggunakan Teori Penerimaan (Reception Theory) dan pendekatan aberrant decoding.

Hasil penelitian terhadap data yang terkumpul menerusi borang soal selidik menunjukkan bahawa ada beberapa maklumat yang perlu dianalisis, manakala ada maklumat yang boleh dipaparkan begitu sahaja tanpa sebarang huraian kerana berciri self-explanatory.

Borang soal selidik dimulakan dengan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana responden mengenali Raja Rajeswari, iaitu individu yang menulis esei bertajuk “Kolonialisme dan Etnosentrisme: Suatu Retrospeksi Penulis India Malaysia”.

1. Bilakah anda mula-mula membaca tulisan Raja Rajeswari?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Tahun 1999–2003
5
8
0
1
Tahun 2004–2013
9
0
6
6
Tahun 2014–2017
1
7
9
8

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Tahun 1999–2003
0
5
0
0
Tahun 2004–2013
10
0
3
4
Tahun 2014–2017
5
10
12
11

Raja Rajeswari menghubungi saya pada tahun 1998 kerana dia mahu menulis tesis sarjana di Universiti Putra Malaysia (UPM) berasaskan cerpen-cerpen saya. Pada masa sama, saya membimbing, memberi motivasi, dan menggalakkannya supaya menulis. Saya turut membantu menyunting, membaiki dan menyalurkan karyanya ke akhbar dan majalah. Akan tetapi, pada waktu itu (1999–2003), dia nampaknya kurang dikenali para responden; penulis mahupun khalayak umum. Hanya 19 daripada 120 responden pernah membaca tulisannya pada waktu itu.


Pada Julai 2003, keahlian Raja Rajeswari dalam Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan) dilucutkan berikutan komplotnya mensabotaj acara Baca Cerpen Kavyan. Dia tiada masalah untuk terus naik dalam bidang penulisan kerana asasnya sudah dibina dengan bantuan Kavyan.

Berdasarkan maklumat para responden, ramai mula membaca tulisannya dalam tempoh 2004–2013. Anehnya, dalam tempoh sedekad itu, tiada responden kaum India (pembaca dan penulis) yang mula membaca karyanya.

Walaupun karya Raja Rajeswari mula tersiar dengan bantuan Kavyan sejak 1999, nampaknya dia masih boleh dianggap “penulis muda” atau “penulis baharu” kerana 25 penulis dan 38 pembaca (63 daripada 120 responden) hanya mula berpeluang membaca hasil tulisannya mulai tahun 2014.

2. Pernahkah anda membaca sajak tulisan Raja Rajeswari?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Pernah
15
11
10
10
Mungkin Pernah
0
4
3
5
Tidak Pernah
0
0
2
0

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Pernah
12
9
6
7
Mungkin Pernah
2
4
6
2
Tidak Pernah
1
2
3
6

Majoriti responden pernah membaca sajak atau puisi moden yang ditulis oleh Raja Rajeswari. Hal ini amat wajar kerana tumpuannya memang lebih kepada bidang puisi. Dari sudut Teori Penerimaan, situasi ini juga dijangka mampu mempengaruhi reaksi responden pelbagai kaum pada bahagian kedua dalam borang soal selidik, iaitu berkaitan esei yang menjadi topik perbincangan.

3. Pernahkah anda membaca cerpen tulisan Raja Rajeswari?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Pernah
0
0
0
0
Mungkin Pernah
3
2
0
0
Tidak Pernah
12
13
15
15

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Pernah
0
0
0
0
Mungkin Pernah
2
1
2
2
Tidak Pernah
13
14
13
13

Rata-rata responden tidak pernah membaca cerpen tulisan Raja Rajeswari. Hal ini tidaklah menghairankan kerana hanya sebuah cerpennya pernah tersiar. Malah, cerpen “Vie en France” (Vanakam, 2002) kurang diperkatakan selepas kisah itu didapati ditulis berdasarkan novel Tamil berjudul 47 Natkal (1978) karya Sivasankari yang difilemkan dengan judul sama pada 1981. Apabila saya selaku penyelenggara antologi Vanakam bertanya kepada Raja Rajeswari, dia mengaku terpengaruh dengan versi filem berkenaan.

4. Pernahkah anda membaca esei tulisan Raja Rajeswari?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Pernah
15
10
8
9
Mungkin Pernah
0
5
7
6
Tidak Pernah
0
0
0
0

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Pernah
12
9
7
7
Mungkin Pernah
3
4
8
7
Tidak Pernah
0
2
0
1

Kebanyakan responden pernah membaca beberapa esei tulisan Raja Rajeswari. Situasi ini adalah wajar kerana selepas menerima bimbingan daripada saya dan Kavyan sejak 1998, dia telah mula menulis beberapa esei yang disunting dan kemudian disalurkan kepada editor akhbar dan majalah.

Kebanyakan responden juga mengaku telah berpeluang membaca esei-esei Raja Rajeswari yang didokumentasikan di blog Kavyan. Memandangkan kebanyakan responden sudah pernah membaca esei-esei tulisan Raja Rajeswari, situasi ini juga dijangka akan mempengaruhi reaksi responden pelbagai kaum pada bahagian kedua borang soal selidik, iaitu berkaitan esei yang menjadi topik perbincangan. [BERSAMBUNG – BAHAGIAN DUA]