Saturday, 3 June 2017

Reaksi Khalayak – Bahagian 2

[BACABAHAGIAN SATU] Soalan seterusnya dalam borang soal selidik yang diedarkan kepada 120 individu pelbagai kaum adalah berkaitan tema dalam karya-karya yang dihasilkan oleh Raja Rajeswari Seetha Raman.

5. Apakah tema kebanyakan karya Raja Rajeswari yang pernah anda baca?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Budaya India/Hindu
0
0
0
0
Budaya Melayu/Islam
3
6
3
5
Bahasa
5
4
2
1
Alam Sekitar
0
0
0
0
Kemanusiaan
4
0
0
0
Sastera
3
1
2
2
Tidak Tahu
0
4
8
7

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Budaya India/Hindu
0
0
0
0
Budaya Melayu/Islam
6
7
4
7
Bahasa
3
1
0
1
Alam Sekitar
0
0
0
0
Kemanusiaan
1
1
1
2
Sastera
2
1
0
1
Tidak Tahu
3
5
10
4

Hasil maklum balas yang diterima, kesemua 120 responden menyedari bahawa karya-karya Raja Rajeswari yang pernah mereka baca tidak ada kaitan dengan tema budaya India atau Hindu. Tema yang paling menonjol, pada pandangan responden, adalah budaya Melayu dan Islam. Sejumlah 17 penulis dan 24 pembaca menyedari hal ini.

Data ini tidaklah memeranjatkan kerana Raja Rajeswari memang terkenal sebagai penulis yang gemar menulis sajak-sajak bertema Islam. Malah, wanita ini mengaku: “Semasa saya menulis, saya anggap diri saya sebagai seorang penulis Islam.” – baca di sini.

Terdapat responden yang mencatatkan kononnya Raja Rajeswari pernah membuat pengakuan dalam satu sesi perkongsian pengalaman bahawasanya sejak menjadi pengikut seorang individu yang dikenali sebagai “Datuk Seri Guruji”, maka dia mendapat banyak ilham dan idea menulis sajak bertema Islamik secara prolifik.

Raja Rajeswari juga mengaku turut mengkaji al-Quran untuk dijadikan rujukan dalam penulisan ilmiah dan kritikan terhadap hasil karya – baca di sini.

Ada juga responden yang menyatakan bahawa tulisan Raja Rajeswari menyentuh soal bahasa Melayu (17 orang), sastera (12 orang) dan kemanusiaan (9 orang).

Pada masa sama, berdasarkan data yang dikumpul menerusi borang soal selidik, 19 penulis dan 22 pembaca yang pernah membaca karya-karya Raja Rajeswari “tidak tahu” apakah tema yang sering diangkat penulis berkenaan.

6. Adakah anda meminati karya-karya yang dihasilkan oleh Raja Rajeswari?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Meminati
3
0
1
0
Minat Secara Sederhana
5
3
0
0
Kurang Meminati
7
9
7
9
Tidak Meminati
0
3
7
6

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Meminati
1
0
0
0
Minat Secara Sederhana
2
1
2
2
Kurang Meminati
6
10
9
8
Tidak Meminati
6
4
4
5

Jawapan yang diberikan oleh para responden bagi pertanyaan ini amat memeranjatkan. Walaupun kebanyakan responden mengaku pernah membaca sajak dan esei tulisan Raja Rajeswari (rujuk Soalan 2 dan Soalan 4), mereka “kurang meminati” hasil tulisannya.


Data yang dikumpul daripada 120 responden menunjukkan 5 orang “sangat meminati” dan 15 orang “minat secara sederhana”. Sejumlah 32 penulis dan 33 pembaca mengaku “kurang meminati”, sementara 16 penulis dan 19 pembaca “tidak meminati” hasil tulisan Raja Rajeswari.

Dari sudut Reception Theory dan pendekatan aberrant decoding, situasi ini juga kemungkinan besar mempengaruhi reaksi dan penerimaan responden pelbagai kaum pada bahagian kedua borang soal selidik, iaitu berkaitan esei “Kolonialisme dan Etnosentrisme: Suatu Retrospeksi Penulis India Malaysia” yang menjadi topik perbincangan.

7. Pernahkah anda bertemu Raja Rajeswari?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Selalu
3
0
1
0
Kadang-kadang
8
6
5
4
Tidak Pernah
4
9
9
11

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Selalu
1
0
1
0
Kadang-kadang
3
0
2
0
Tidak Pernah
11
15
12
15

Daripada 120 responden yang mengisi borang soal selidik, 4 penulis dan 2 pembaca mengaku “selalu” bertemu Raja Rajeswari. Sejumlah 23 penulis dan 5 pembaca “kadang-kadang” berpeluang bertemu wanita itu. Manakala seramai 33 penulis dan 53 pembaca mengaku “tidak pernah” bertemu dengannya.

Dalam kalangan penulis kaum India, 6 orang mengaku “kadang-kadang” bertemu Raja Rajeswari, manakala baki 9 orang mengesahkan “tidak pernah” bertemu dengannya. Kesemua 15 pembaca mengatakan bahawa mereka “tidak pernah” bertemu wanita berkenaan.

Maklumat yang diberikan para responden memberikan gambaran umum mengenai kedudukan Raja Rajeswari pada mata mereka. Ramai yang pernah membaca hasil tulisannya walaupun kebanyakan responden mengaku “kurang meminati” karya-karyanya.

Sewaktu Raja Rajeswari masih bersama Kavyan (1999–2003), dia berpeluang menyertai aktiviti bahasa dan sastera melibatkan masyarakat akar umbi pelbagai kaum, agama dan latar belakang. Akan tetapi, selepas keahliannya dalam Kavyan dilucutkan pada tahun 2003, dia tidak menyertai mana-mana aktiviti Kavyan. Sekali gus, dia tidak berpeluang untuk bersama-sama wakil Kavyan bertemu khalayak umum di seluruh negara.

Hakikat di mana 86 responden mengaku “tidak pernah” bertemu Raja Rajeswari tidak perlu dirisaukan kerana situasi itu akan membolehkan reponden terbabit mengemukakan reaksi ikhlas berdasarkan pembacaan esei yang menjadi topik berbincangan, tanpa dipengaruhi kesan daripada pertemuan bersemuka dengan penulis esei berkenaan pada masa lalu. [BERSAMBUNG – BAHAGIAN TIGA]