3 Jan 2017

Sejarah Masyarakat India di MalaysiaJudul: Sejarah Masyarakat India di Malaysia
Penulis: Azharudin Mohd Dali
Tahun: 2012 (Cetakan Pertama)
Tebal: 276 halaman
Harga Pasaran: RM53.00
Harga Saya: [RUJUK DI SINI]


Petikan Prakata:

Buku ini membincangkan sejarah masyarakat India di Malaysia. Masyarakat India yang dikaji bukan sahaja orang Tamil tetapi juga merangkumi golongan lain seperti masyarakat Sikh, India Muslim, Peranakan India atau lebih dikenali sebagai Ceti dan masyarakat Chettiar. Malahan golongan Jawi Peranakan yang mempunyai sejarah ikatan dengan orang India, iaitu India Muslim turut disentuh dalam buku ini.

Matlamat penulisan buku ini adalah untuk menonjolkan sejarah masyarakat India daripada pelbagai aspek sama ada secara langsung atau tidak langsung meliputi keperihalan ekonomi, sosial mahupun politik. Dalam masa yang sama, buku ini juga memperkayakan persejarahan negara.

Buku ini memberi kefahaman realiti masyarakat India kini berdasarkan sejarah yang mereka lalui. Penulis berharap usaha ini akan memberikan faedah dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai masyarakat India di negara ini. Bab-bab dalam buku ini menonjolkan kewujudan masyarakat India di negara ini. Bab-bab dalam buku ini menonjolkan kewujudan masyarakat India di negara ini sejak sebelum kemerdekaan.

Kandungan Buku:

Pengenalan
Komposisi Orang India
Minoriti dalam Minoriti
Satu Historiografi
Masyarakat India dalam Sejarah Lokal
Permasalah Panggilan: Keling, Benggali, Ceti dan Chettiar
Antara Sejarah, Perkembangan Semasa dan Masa Depan

Politik Orang India di Tanah Melayu Sebelum Merdeka
Pengaruh India Terhadap Sikap Politik Masyarakat India di Tanah Melayu
Pemisahan India dan Masyarakat India di Tanah Melayu

Masyarakat India dan Gerakan Buruh di Klang
Klang
Masyarakat India di Klang
Buruh India dan Rusuhan 1941

Masyarakat India di Negeri-negeri Pantai Timur
Kehadiran Orang India ke Pahang dalam Zaman British
Orang India di Kelantan dan Terengganu

Masyarakat India di Sabah
Sejarah Sosial Masyarakat India di Sabah Sebelum Merdeka
Masyarakat India di Sabah Pasca-Kemerdekaan

Masyarakat Sikh
Kedatangan Masyarakat Sikh
Sosial-Keagamaan Masyarakat Sikh
Masyarakat Sikh dan Gerakan Politik
Orang Sikh dan Gerakan Ghadar
Dahagi Singapura dan Orang Sikh
Tentera Kebangsaan India dan Orang Sikh

Masyarakat Chettiar
Pertapakan Chettiar di Tanah Melayu
Aktiviti Chettiar di Tanah Melayu
Hubungan Chettiar dengan Orang Melayu

Masyarakat Ceti Melaka
Asal Kedatangan
Budaya Masyarakat Ceti
[Lihat juga – Chetti Melaka]

Masyarakat India Muslim
Sejarah India Muslim
Aktiviti Ekonomi Masyarakat India Muslim
Pegangan Politik
Masyarakat India Muslim dan Penyebaran Islam di Malaysia

Masyarakat Jawi Peranakan
Latar Belakang Jawi Peranakan
Hubungan Jawi Peranakan Melayu
Jawi Peranakan dalam Persuratkhabaran dan Penulisan
Budaya Masyarakat Jawi Peranakan

Permasalahan Sosial dalam Masyarakat India
Pengambilan Todi dan Samsu
Eksploitasi Kerajaan Kolonial Terhadap Industri Todi
Tindakan Kerajaan Kolonial Terhadap Todi
Gerakan Antitodi
Pasca Kemerdekaan

Tentera Kebangsaan India dan Tanah Melayu
Sekolah Latihan Perisikan INA
Operasi Perisikan

Kesimpulan

Bibliografi
Indeks

Beli buku ini – [RUJUK HARGA DI SINI]

Juga Berkaitan Budaya India: