5 Mar 2013

Siru Kambam - Nating

Cerpen “Nating” yang menggunakan latar masa tahun 2007 tersiar di akhbar Mingguan Malaysia pada 27 Mei 2007 manakala versi yang dikemas kini disiarkan di The Malaysian Insider pada 13 dan 20 Ogos 2012 sebelum disunting semula oleh Muhamad Tarmize Mohd Nor untuk dimuatkan dalam buku Kisah dari Siru Kambam (2013).