10 Sept 2012

Penulis Malaysia – 10

Saya mengenali Dr Kamariah Kamarudin semasa kami sama-sama belajar di Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya pada tahun 1990-an. Persahabatan dan persaudaraan kami menjadi lebih erat apabila sama-sama menyambung pengajian di Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Aspek paling menonjol pada diri Kamariah – saya memanggilnya “Mak Cik” sejak dahulu sementara dia pula memanggil saya “Pak Cik” – adalah bahawa dia sentiasa tersenyum walaupun berhadapan dengan masalah. Sepanjang saya mengenalinya, Kamariah juga mengekalkan ciri-ciri dan jati diri Melayu serta menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Pada masa sama, dia tidak ada apa-apa masalah untuk bergaul mesra serta berkongsi pandangan dengan rakan-rakan pelbagai kaum dan agama. Sebagai seorang penulis, Kamariah menghasilkan novel dan cerpen yang menonjolkan nilai-nilai murni yang ditulis dengan penuh sedar untuk mendidik/membimbing generasi muda ke arah kebaikan. Karya terbaru Kamariah yang saya baca adalah buku ilmiah Takmilah dalam Novel Melayu iaitu kajian peringkat kedoktoran yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh dengan mengaplikasikan Teori Takmilah bertunjangkan Islam. Sebagai seorang pensyarah, Kamariah turut berusaha membimbing mahasiswa di Universiti Putra Malaysia untuk menghasilkan karya kreatif. Hal ini mengingatkan saya kepada Allahyarham Dr Othman Puteh yang melakukan perkara sama di Universiti Kebangsaan Malaysia sehingga akhir hayatnya. Selamat Menyambut Hari Malaysia!