11 Sept 2012

Panchayat – Reaksi 3

Dalam tradisi Islam Syiah, ia (panca; lima) merujuk kepada ahlul bait. Menurut mereka, lima insan istimewa dan keturunan mereka (12 semuanya) adalah paksi logos. – Dr Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani) memberi reaksi terhadap Panchayat: Edisi Khas di Facebook pada 11 September 2012.