16 Apr 2014

Kaum Melayu Tidak Wujud?

Kebanyakan rakyat Malaysia yang berfikiran rasional akan mengalami dilema dan rasa serba salah apabila berdepan dengan istilah-istilah yang mengelirukan seperti “keturunan”, “kaum”, “etnik”, “ras” dan “bangsa” pada borang rasmi.

Untuk berlaku adil, orang Melayu biasanya “terlepas” daripada masalah ini kerana mereka selalu memberikan jawapan “Melayu” bagi kesemua kategori di atas.

Di sisi yang lain, orang Punjabi berdepan masalah kerana orang lain biasanya keliru antara “Punjabi” dan “Sikh”, lalu menggunakan label “keturunan Sikh” sedangkan ada orang Punjabi beragama Hindu, Islam dan Kristian.

Bercakap tentang istilah “bangsa”, orang Cina di negara bertuah ini selalu dilabelkan sebagai “bangsa Cina”. Mujurlah juga kerana terdapat perbezaan ejaan antara “Cina” (orang) dan “China” (negara).


Bagi orang India pula, pasti timbul kekeliruan apabila mereka digelar sebagai “bangsa India” kerana terdapat negara bernama “India”. Mungkin sahaja orang Melayu kurang memahami isu ini kerana tidak ada negara bernama “Melayu”.

Sejak dahulu, apabila saya mengisi apa-apa borang, saya mencatatkan begini pada maklumat berkaitan yang diminta: keturunan Malayali, kaum India, bangsa Malaysia. Tambahan pula, dalam surat beranak saya memang dicatatkan keturunan saya adalah Malayalam (Malayali).

Perbuatan saya sering menimbulkan rasa tidak puas hati kerani atau pegawai yang meminta saya mengisi borang. Katanya, saya sepatutnya mencatatkan begini sahaja: bangsa India. 

[Makalah ini asalnya berjudul "Dilema Melayu, Cina, India" tetapi diubah kepada "Kaum Melayu Tidak Wujud?" bagi meraikan kedunguan puak The Patriots.] 

[Makalah penuh boleh dibaca dalam buku Malaiur Manikam] - [REAKSI PEMBACA] – [DILEMA SEKELOMPOK MELAYU] - [Baca juga: Memahami Minda Melayu dan The Clash of Identity]