15 Aug 2020

Sumbangan Penulis Kaum India Malaysia

Dalam soal kemampuan menghasilkan karya Sastera Kebangsaan, pandangan Othman Puteh (2010: 2) boleh dijadikan panduan kerana katanya, “Untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan, seseorang pengarang tidak hanya perlu menguasai persoalan dan bahasa, tetapi juga harus dapat menguasai teknik pengolahan bahasa itu.”

Beliau melihat cerpen sebagai karya kreatif yang mempunyai gaya tersendiri dalam menyampaikan pemikiran dan emosi penulis dan masyarakat yang diwakilinya.

Dari segi literasi secara amnya, Ismail Hussein (1982: 21) melihat semacam revolusi yang hebat pada tahun 1980-an, iaitu selepas Dasar Pelajaran Kebangsaan dilaksanakan sepenuhnya dan Bahasa Malaysia sudah menjadi bahasa pengantar utama dari peringkat sekolah hingga universiti.

Beliau menyaksikan tahap literasi Bahasa Malaysia yang membanggakan dalam kalangan kaum Bukan Melayu. Malah, Ismail Hussein tidak was-was Bahasa Malaysia sudah mencapai tahap mampu menjadi medium pengucapan budaya yang utama bagi masyarakat pelbagai kaum.

Perkara ini tentu juga termasuk kemampuan golongan penulis Bukan Melayu mengangkat budaya masing-masing dalam karya Sastera Kebangsaan.

[Esei bertajuk “Sumbangan Penulis Kaum India Malaysia Kepada Bahasa Kebangsaan dan Sastera Kebangsaan” ditulis oleh Uthaya Sankar SB dengan kerjasama Krishanan Maniam. Esei ini tersiar di jurnal Sarjana terbitan Fakulti Sains dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Vol. 34 No. 2 (2019) dan boleh dimuat turun di sini. Baca juga — Analisis Karya Antologi Menara.]