9 Jun 2017

Reaksi Khalayak – Bahagian 5

[Baca – BAHAGIAN EMPAT] Menerusi borang soal selidik yang diedarkan kepada 120 individu pelbagai kaum (60 penulis dan 60 pembaca), saya berusaha mendapatkan reaksi ikhlas mereka terhadap esei bertajuk “Kolonialisme dan Etnosentrisme: Suatu Retrospeksi Penulis India Malaysia” tulisan Raja Rajeswari Seetha Raman yang tersiar di majalah Dewan Sastera keluaran April 2017.

Berikut adalah sebahagian lagi data yang dikumpul selepas para responden diberikan masa sekitar 25 hari untuk mengisi borang soal selidik.

13. Apakah pandangan anda terhadap maklumat berkaitan penulis kaum India (secara keseluruhan) yang termuat dalam esei berkenaan?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Tepat
0
0
0
0
Boleh Dipercayai
1
0
1
1
Meragukan
3
3
2
3
Membingungkan
2
1
3
3
Sukar Dipercayai
5
1
4
4
Sangat Tidak Tepat
4
10
5
4
Tidak Tahu
0
0
0
0

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Tepat
0
0
0
0
Boleh Dipercayai
2
0
2
1
Meragukan
6
2
7
5
Membingungkan
2
3
3
4
Sukar Dipercayai
4
2
2
3
Sangat Tidak Tepat
1
8
1
2
Tidak Tahu
0
0
0
0

Hasil maklum balas yang diberikan oleh para responden menunjukkan tidak seorang pun menganggap maklumat mengenai penulis kaum India seperti yang termuat dalam esei berkenaan bersifat “Sangat Tepat”. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “Tidak Tahu” dalam hal ini.

Maknanya, rata-rata responden memang sedia tahu serba sedikit maklumat asas mengenai kelompok penulis kaum India yang menghasilkan karya Bahasa Malaysia, Tamil dan Inggeris. Maklumat yang sedia diketahui itu tentu sahaja berupaya mempengaruhi mereka apabila disajikan dengan pelbagai maklumat (data palsu dan fakta rekaan) oleh Raja Rajeswari menerusi eseinya.


Reaksi golongan penulis adalah lebih kepada “Sukar Dipercayai” dan “Sangat Tidak Tepat”. Reaksi golongan pembaca pula lebih kepada “Meragukan”, “Sangat Tidak Tepat”, “Membingungkan” dan “Sukar Dipercayai”.

Pada masa sama, 3 penulis berpandangan bahawa maklumat yang disajikan oleh Raja Rajeswari mengenai golongan penulis kaum India “Boleh Dipercayai”. Reaksi sama didapati daripada 5 pembaca. Maknanya, masih ada khalayak yang “mempercayai” tulisan wanita itu.

Seterusnya, responden diminta memberikan pandangan mengenai maklumat yang disajikan oleh Raja Rajeswari berhubung penulis kaum India mengikut bahasa penulisan, iaitu Bahasa Malaysia, Tamil dan Inggeris.

14. Apakah pandangan anda terhadap maklumat berkaitan penulis kaum India yang menghasilkan karya Bahasa Malaysia, seperti yang termuat dalam esei berkenaan?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Tepat
0
0
0
0
Boleh Dipercayai
1
0
0
0
Meragukan
3
4
3
3
Membingungkan
2
2
3
3
Sukar Dipercayai
5
2
4
4
Sangat Tidak Tepat
4
7
5
5
Tidak Tahu
0
0
0
0

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Tepat
0
0
0
0
Boleh Dipercayai
1
0
0
1
Meragukan
5
2
6
4
Membingungkan
1
2
3
2
Sukar Dipercayai
4
3
3
3
Sangat Tidak Tepat
4
8
3
5
Tidak Tahu
0
0
0
0

Nampaknya, jumlah responden yang memberikan jawapan “Boleh Dipercayai” mula berkurangan. Semakin ramai memberikan pandangan bahawa maklumat yang dikemukakan oleh Raja Rajeswari adalah “Meragukan”, “Sukar Dipercayai” dan “Sangat Tidak Tepat”.

Hal ini tidaklah menghairankan kerana kebanyakan responden memaklumkan kepada saya bahawa mereka mengikuti perkembangan Sasterawan Kavyan (penulis kaum India yang menghasilkan karya Bahasa Malaysia) menerusi Blog Kavyan.

Maka, data sahih dan fakta sebenar yang dikumpulkan oleh Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan) menjadi asas untuk dijadikan sumber rujukan apabila berdepan dengan data palsu dan fakta rekaan yang diselitkan oleh Raja Rajeswari dalam eseinya.

15. Apakah pandangan anda terhadap maklumat berkaitan penulis kaum India yang menghasilkan karya Bahasa Tamil, seperti yang termuat dalam esei berkenaan?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Tepat
0
0
0
0
Boleh Dipercayai
1
0
0
0
Meragukan
7
6
8
7
Membingungkan
3
2
3
3
Sukar Dipercayai
4
2
4
3
Sangat Tidak Tepat
0
5
0
2
Tidak Tahu
0
0
0
0

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Tepat
0
0
0
0
Boleh Dipercayai
1
0
0
0
Meragukan
5
9
6
5
Membingungkan
7
1
4
6
Sukar Dipercayai
2
5
5
4
Sangat Tidak Tepat
0
6
0
1
Tidak Tahu
0
0
0
0

Responden daripada kalangan penulis pelbagai kaum mendapati maklumat yang dikemukakan oleh Raja Rajeswari berkaitan penulis karya Tamil adalah “Meragukan”. Reaksi hampir sama dapat dilihat secara jelas dalam kalangan pembaca yang mengisi borang soal selidik.


Tidak mustahil bahawa kebanyakan responden sebenarnya tidak berapa mengetahui mengenai perkembangan sastera Tamil di Malaysia, tetapi mereka meragui data dan fakta yang disajikan oleh Raja Rajeswari. Selain “Meragukan”, maklumat yang dikemukakan oleh wanita itu juga dikatakan “Membingungkan” dan “Sukar Dipercayai”.

16. Apakah pandangan anda terhadap maklumat berkaitan penulis kaum India yang menghasilkan karya Bahasa Inggeris, seperti yang termuat dalam esei berkenaan?

Kelompok Penulis (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Tepat
0
0
0
0
Boleh Dipercayai
0
0
0
0
Meragukan
5
4
4
3
Membingungkan
2
2
2
1
Sukar Dipercayai
2
1
3
4
Sangat Tidak Tepat
6
8
6
7
Tidak Tahu
0
0
0
0

Kelompok Pembaca (60 orang)
Melayu
India
Cina
Lain
Sangat Tepat
0
0
0
0
Boleh Dipercayai
0
0
0
0
Meragukan
6
5
6
4
Membingungkan
0
1
0
2
Sukar Dipercayai
3
2
2
1
Sangat Tidak Tepat
6
7
7
8
Tidak Tahu
0
0
0
0

Data yang dikumpulkan menerusi borang soal selidik yang diisi oleh 120 responden pelbagai kaum menunjukkan bahawa khalayak mendapati maklumat yang dikemukakan oleh Raja Rajeswari mengenai penulis kaum India yang menghasilkan karya Bahasa Inggeris adalah “Meragukan” dan “Sangat Tidak Tepat”.

Penulis veteran, K.S. Maniam sendiri pernah tampil membetulkan fakta palsu yang terkandung dalam esei berkenaan – baca di sini. Fakta rekaan juga amat nyata apabila Raja Rajeswari menulis mengenai Rani Manicka.

Saya tidak menolak kemungkinan para responden telah membaca pendedahan yang saya lakukan di blog saya terhadap data palsu dan fakta rekaan dalam esei Raja Rajeswari, dan perkara itu sedikit sebanyak mempengaruhi jawapan mereka sewaktu menjawab soalan di atas.


Raja Rajeswari kononnya menulis esei itu berdasarkan data yang dikumpul menerusi borang soal selidik yang diisi oleh 60 penulis kaum India. Saya sudah membuktikan tanpa sebarang keraguan bahawa dakwaan itu adalah penipuan besar! – baca di sini.

Dia juga kononnya mahu menggunakan maklumat yang diperoleh daripada 60 responden terbabit “untuk merangka beberapa dasar berhubung dengan isu bahasa”. Ternyata semua itu adalah penipuan kerana esei yang tersiar langsung tidak menjurus ke arah itu. Responden juga langsung tidak dimaklumkan oleh Raja Rajeswari bahawa data yang dikumpul akan digunakan untuk menulis sebuah esei untuk siaran Dewan Sastera.

Namun, apa pula pandangan 120 responden pelbagai kaum yang telah membaca esei Raja Rajeswari di Dewan Sastera (April 2017) dan kemudian mengisi borang soal selidik yang saya edarkan? [BERSAMBUNG – BAHAGIAN ENAM]