16 Oct 2012

Panchayat - Pushpanjali

Uthaya Sankar SB adalah salah seorang sasterawan Malaysia yang dikenali khalayak pelbagai kaum di seluruh negara. Sejak mula berkarya secara profesional pada 1992, penulis kelahiran Taiping, Perak ini berjaya melakarkan nama dalam peta sastera kebangsaan.
 
Persatuan Jaringan Pembangunan Manusia Luar Bandar, Malaysia (DHRRA Malaysia) sangat mengalu-alukan usaha menerbitkan semula novel Panchayat (2002) dengan judul Panchayat: Edisi Khas (2012) sebagai salah satu usaha menyajikan bahan bacaan bermutu kepada masyarakat.
 
Kami di DHRRA Malaysia terlibat secara langsung dalam usaha-usaha membangunkan penduduk luar bandar. Dalam hal ini, pendidikan dan amalan membaca menjadi komponen penting yang mampu menjana mobiliti sosial.
 
Saya mendapati bahawa novel Panchayat: Edisi Khas sebagai sebuah karya mampu sama-sama menyumbang ke arah itu. Selain daripada berasa seronok dan terhibur membaca sebuah novel yang penuh dengan unsur hiburan, imaginasi, didaktik, pemikiran dan emosi, para pembaca juga berpeluang mengenali budaya kaum India dan pelbagai perkara positif yang terkandung di dalamnya.
 
DHRRA Malaysia sentiasa berusaha membantu masyarakat pelbagai kaum – khususnya wanita, belia dan kanak-kanak – dalam segala bidang. Atas dasar itulah juga saya memberi sumbangan ke arah penerbitan novel Panchayat: Edisi Khas.
 
Malah, saya yakin bahawa novel ini perlu terbit dan menjadi bahan bacaan yang selaras dengan salah satu objektif DHRRA Malaysia, iaitu membina keyakinan dalam diri anggota masyarakat.
 
Saya mengenali Uthaya sejak sekolah rendah dan berpeluang melihat sendiri serta mengagumi pencapaiannya sejak awal dalam bidang penulisan kreatif; khususnya cerpen, sajak dan novel.
 
Karya-karya pengarang ini sentiasa mendapat tempat di pelbagai media konvensional dan alternatif. Pasti sahaja kualiti penulisan menjadi punca segala kejayaan ini.
 
Uthaya berjaya membuktikan bahawa bakat bahasa dan penulisan boleh dijadikan alat, wahana atau senjata untuk berhujah, menyampaikan idea dan mengubah minda masyarakat ke arah yang positif.
 
Semoga novel ini mendapat sambutan orang ramai. Kepada sahabat saya, Uthaya, semoga beliau terus aktif berkarya demi memperkaya khazanah sastera kebangsaan dengan bahan bacaan bermutu.
 
[Catatan oleh Saravanan M. Sinapan, Presiden DHRRA Malaysia dalam novel Panchayat: Edisi Khas]