15 Sept 2012

Panchayat – Shabdam 4

Novel ini mampu memberi para pembaca suatu perspektif yang lebih dekat dan mendalam mengenai amalan budaya kaum India. Pengarang berjaya menghalusi aspek ini secara kreatif dan menyampaikan mesej secara amat mudah untuk difahami semua lapisan masyarakat. – S. Ghanthimathi (Sahabat sejak sekolah rendah) dalam Panchayat: Edisi Khas.