3 Sept 2012

Alfiearth Studio 83


Terima kasih kepada Alfie dari Alfiearth Studio yang menjayakan sesi fotografi pada 25 Disember 2011. Satu lagi sesi fotografi diadakan pada 2 September 2012. Foto-foto berkenaan turut dipaparkan di blog ini mengikut kesesuaian.