20 Mar 2012

Neem: Legenda yang hidup

[Dalam kitab Veda, pohon neem turut digelar “sarva roga nivarini” iaitu “ubat bagi segala penyakit”.]

Pohon neem, mambu atau margosa sinonim dengan kehidupan masyarakat India di seluruh dunia. Walaupun asalnya pohon ini terdapat di negara-negara Asia dan Afrika, kini ia juga ditanam di negara-negara barat.

Pohon neem dikenali dengan pelbagai nama di seluruh dunia. Di Pakistan, ia dipanggil nimmi dan limbo manakala di Burma pula digelar tamaka atau tama. Nama lazim di Indonesia adalah mindi dan mimbo sementara di Thailand dipanggil kwinin.

Di Jerman, namanya niem atau nim manakala di Perancis pula dikenali sebagai azadirac dan margousier. Sebutan neem pula lazim digunakan di Australia, Papua New Guinea, Fiji, Amerika dan Britain.

Dalam teks purana klasik di India, neem atau margosa disebut sebagai nimba. Istilah ini berasal daripada frasa Bahasa Sanskrit “nimbati swastyamdadati” yang bermakna “memberi kesihatan yang sempurna”.

(Artikel ini ditulis oleh Uthaya Sankar SB dan disiarkan pada 12 Mac 2012. Baca makalah penuh di MANDALA BICARA)