12 Jul 2009

Jutaan Terima Kasih!

Jutaan terima kasih kepada setiap individu yang membantu (secara langsung atau tidak langsung) dalam menjayakan Majlis Pelancaran Kathakali: Kumpulan Cerpen Bahasa Malaysia pada 12 Julai 2009 di Perpustakaan Negara Malaysia.

Kejayaan majlis berkenaan adalah berikutan kerjasama daripada pelbagai pihak; individu mahupun organisasi.

Kalau saya cuba menyenaraikan nama setiap individu terbabit, saya berhadapan dengan dua risiko: mungkin ada nama yang tercicir; atau senarai akan menjadi terlalu panjang – kerana kejayaan majlis berkenaan melibatkan begitu ramai individu dan organisasi.

Maka, secara mudah, saya mengambil kesempatan merakamkan jutaan terima kasih kepada setiap individu dan organisasi yang tampil membantu dan memberi sokongan moral.

Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung Daik bercabang tiga;
Hancur badan dikandung tanah,
Budi baik dikenang juga.

Pisang emas dibawa berlayar,
Masak sebiji di atas peti;
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.