25 May 2009

Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Arena Wati

Bahagian Teori dan Kritikan, Jabatan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menganjurkan Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Arena Wati pada 9 & 10 Jun 2009 di Dewan Seminar, Menara DBP, Kuala Lumpur.

Saya percaya – dan berharap! – seminar ini tidak seburuk sebuah Seminar Kampung-kampungan anjuran DBP pada April 2009.

Apatah lagi apabila Pegawai Perancang Bahasa DBP, Hajijah Jais dalam surat bertarikh 13 Mei 2009 yang diterima pada 22 Mei 2009 menulis, “Kehadiran tuan amat dihargai dan kami akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih”!

Dapatkan maklumat lanjut [DI SINI].