30 Nov 2016

Tabung Kebajikan Kavyan

Tabung Kebajikan Kavyan dimulakan dengan niat mengumpulkan sumbangan ikhlas daripada orang ramai, dan menyalurkannya kepada individu yang memerlukan bantuan; tanpa mengira kaum dan agama.