19 Feb 2013

Siru Kambam - PPI

Pertubuhan Politik India (PPI) adalah sebuah parti politik rekaan peringkat kebangsaan yang beranggapan ia merupakan “wakil rasmi” bagi kaum India di Malaysia. Pemimpin dan wakil PPI hadir dalam beberapa cerpen yang termuat dalam buku Kisah dari Siru Kambam (2013).