25 Nov 2012

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

[Hanya komen bermutu yang menggunakan Bahasa Malaysia yang betul akan dinilai untuk dimuatkan dalam makalah.]
 
“Dong Zong mengatakan bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (National Education Blueprint) boleh menjejaskan pendidikan aliran bahasa ibunda di Malaysia.”
 
Saya sedang mengumpulkan pandangan NGO, warga pendidik, aktivis masyarakat, ibu bapa dan guru SJKT dalam isu ini untuk dimuatkan dalam makalah yang sedang diusahakan. Tentulah anda perlu membaca dan memahami pelan berkenaan sebelum mengemukakan komen sebelum 30 November 2012.
 
[Hanya komen bermutu yang menggunakan Bahasa Malaysia yang betul akan dinilai untuk dimuatkan dalam makalah.]