1 Sept 2012

Panchayat – Alarippu

Panchayat adalah karya kembara batin seorang novelis yang memahami dunia kehidupan bangsanya. Seperti karya tertentu, ia mempunyai nyawa yang panjang, dan bermanfaat kepada pencinta buku yang menginginkan kebijaksanaan.

Saya senang karya ini dihidupkan semula untuk penghayatan bersama. – Datuk A. Samad Said, 11 Julai 2012