7 May 2011

Quotable Quote

Ketika ditanya secara bertulis kepada beliau di rumahnya di Petaling Jaya pada 8 Januari 2011, bagaimana beliau mendapat latar geografi dan latar kehidupan yang lengkap tentang kawasan di Selatan India, Abdullah berkata, dia mendapat maklumat itu dari seorang pensyarah wanita India di Universiti Malaya waktu itu. Namun dia sudah lupa namanya.

Dr Fatimah Busu, Semangkuk Interlok