24 May 2010

Sajak Kavyan ke Amerika Syarikat

Pada 9 April 2010, Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan) menerima undangan melalui e-mel daripada editor sebuah majalah puisi berwibawa di Amerika Syarikat.
..

Majalah berkenaan memberi kepercayaan kepada Kavyan (yang disifatkan oleh editor berkenaan sebagai “a major figure in the Malaysian literary scene”) untuk mengenal pasti beberapa penulis kaum India untuk disiarkan sajak (puisi moden) mereka dalam majalah itu bagi terbitan April 2011.

..

Kavyan menyifatkan ruang yang diberikan ini sebagai suatu peluang keemasan untuk menonjolkan Sasterawan Kavyan dan Sastera Kavyan ke peringkat antarabangsa dalam bentuk “sajak dalam terjemahan” (poetry in translation).

..

Setiap penulis boleh mengemukakan 3-5 sajak yang merupakan karya asli; sebaik-baiknya sajak yang sudah pernah disiarkan. Karya asli ini boleh jadi dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Tamil. Bagaimanapun, setiap sajak wajib diterjemahkan ke Bahasa Inggeris untuk disiarkan dalam kedua-dua bahasa bagi majalah di Amerika Syarikat.

..

Kavyan menggalakkan penulis menterjemah sendiri sajak Bahasa Malaysia atau Bahasa Tamil ke Bahasa Inggeris kerana rata-rata Sasterawan Kavyan berciri trilingual dan hanya mereka yang benar-benar mengenali “roh” dalam sajak yang dihasilkan.

..

Walaupun karya penulis kaum India akan dimuatkan dalam keluaran April 2011, Kavyan diminta mengirim manuskrip selewat-lewatnya 31 Mei 2010 bagi tujuan penilaian. Tentu sahaja hanya karya yang benar-benar mencapai tahap kualiti antarabangsa yang ditetapkan oleh editorial majalah berkenaan akan disiarkan.

..

Para penulis kaum India yang berminat telah dipelawa mengirim sajak (Bahasa Malaysia serta terjemahan Bahasa Inggeris) berserta biodata ringkas (Bahasa Inggeris) ke alamat e-mel infokavyan@yahoo.com.my sebelum 21 Mei 2010.

..

Sehingga 21 Mei 2010, enam sajak Bahasa Malaysia berserta terjemahan Bahasa Inggeris diterima oleh Kavyan. Sajak-sajak berkenaan sudah dikirim kepada editor majalah puisi di Amerika Syarikat dan penulis terbabit sudah dimaklumkan mengenainya.