24 Feb 2009

Power of 10 Sen

Universal Peace Federation (Malaysia) dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia menganjurkan projek “Kuasa 10 Sen” bagi mengumpul dana bagi membantu kanak-kanak di Gaza. Projek yang bertema “Gaza Dibela” akan berlangsung di Dewan Tunku Canselor, Universiti Malaya pada 9 Mac.

Maklumat lanjut di www.power10sen.org atau hubungi:
012-3403287 (Cik Fong)
012-3446287 (Mr James)
017-3385166 (Puan Krishna)

The Universal Peace Federation of Malaysia and Malaysian Red Crescent Society is organising “Power of 10 Sen”, a project to help children in Gaza. A “Peace Concovation” is to be held in University Malaya’s Dewan Tunku Canselor on March 9.

Details at www.power10sen.org or call:
012-3403287 (Miss Fong)
012-3446287 (Encik James)
017-3385166 (Ms Krishna)