7 Feb 2009

14 Kelas @ 14 Classes

Kelas-kelas pada zaman persekolahan:

1. Darjah 1B
2. Darjah 2A
3. Darjah 3A
4. Darjah 4A
5. Darjah 5A (Penilaian)
6. Darjah 6A
7. Tingkatan 1 Perdagangan 1
8. Tingkatan 2 Perdagangan 1
9. Tingkatan 3 Perdagangan 1 (SRP)
10. Tingkatan 4 Sains 1
11. Tingkatan 5 Sains 1 (SPM)
12. Tingkatan 6 Rendah Sains *
13. Tingkatan 6 Rendah Sastera
14. Tingkatan 6 Atas Sastera (STPM)

* Membuat permohonan untuk bertukar ke kelas sastera. Ditolak. Membuat rayuan dan akhirnya diluluskan beberapa bulan kemudian.

Nota: Pendidikan sekolah rendah dan menengah di Taiping, Perak.