Saturday, 20 October 2012

Antologi Cerpen 2013

Untuk tahun 2013, selain daripada Kumpulan Cerpen (persendirian), saya juga bercadang menyelenggara dan menerbitkan Antologi Cerpen Bahasa Malaysia melibatkan sekurang-kurangnya 10 penulis pelbagai kaum. Royalti 10 peratus daripada harga jualan buku. Rakan-rakan penulis yang berminat boleh menghubungi saya melalui e-mel uthayasb@yahoo.com.my atau mesej menerusi Facebook. SMS akan dibaca tetapi tidak akan dibalas.