5 Feb 2013

Siru Kambam - Reka Letak

Saya menyemak reka letak kumpulan cerpen Kisah dari Siru Kambam (2013) pada 23 Januari 2013; sebelum berlepas ke Taiwan selama seminggu pada 25 Januari 2013 atas tajaan One Nusantara Sdn Bhd.