18 May 2009

Trivia Kathakali: Nama Watak

Saya kini masih dalam proses membaca pruf Kathakali: Kumpulan Cerpen Bahasa Malaysia. Walaupun saya sendiri yang menaip dan melakukan reka letak, proses bacaan pruf masih suatu proses yang penting – dan menarik!

Sebagai pembaca pruf, saya meneliti setiap ejaan, perkataan, huruf dan tanda baca.

Proses yang sudah dilalui sebelum ini adalah: pengarang, penilai, penyunting, pengkritik, pembaca dan penerbit.

Suatu perkara menarik yang saya perhatikan semasa membaca pruf cerpen-cerpen yang terkandung dalam Kathakali adalah bahawa kebanyakan nama yang diberi pada watak (watak utama dan watak sampingan) adalah nama bekas pelajar-pelajar saya di beberapa kolej swasta.

Jadi, bagi saudara yang pernah mengenali saya sebagai “Sir” di IPTS, cuba cari kalau-kalau nama saudara ada dalam buku Kathakali apabila terbit nanti!