Tuesday, 4 October 2016

Bahuchara

Semasa hayatnya, Aasha Dewi melakukan pembedahan bagi golongan transgender di sekitar Chow Kit, Kuala Lumpur.

Upacara pembedahan ini dilakukan selepas Matha Pooja dan dinamakan nirvana pooja. Pembedahan dibuat menggunakan pisau cukur yang diletakkan di hadapan berhala Bahuchara Devi untuk memohon restu.

Kisah penuh mengenai kedudukan golongan transgender dalam budaya India-Hindu boleh dibaca dalam buku Mandala Bicara.

Tempah naskhah anda sebelum terlewat. Masuk ke dalam Mandala. Meresap ke dalam Minda.