Wednesday, 5 October 2016

Bahasa Malaysia


Apabila budaya kaum India ditulis menggunakan Bahasa Malaysia, makalah berkenaan boleh dibaca dan difahami oleh seluruh Bangsa Malaysia.

Buku Mandala Bicara memuatkan 22 esei berkaitan budaya kaum India yang ditulis dalam Bahasa Malaysia, untuk bacaan Bangsa Malaysia.