Sunday, 19 August 2012

Panchayat 9.5

Devishi Prabha Sankari tekun membaca naskhah contoh (dummy) novel
Panchayat: Edisi Khas di dalam kereta pada 9 Ogos 2012.