Monday, 20 September 2010

Cereka UPSR - Buktikan Kreativiti

Bagi adik-adik yang mengikuti ruangan khas “Cereka UPSR” dalam majalah e-baca sejak Mei 2010, tentu sudah menimba banyak ilmu serta panduan menulis karangan cereka yang memenuhi ciri-ciri sebuah karya kreatif.
.

Terima kasih kepada adik-adik yang mengirimkan karangan melalui e-mel seperti diminta dalam keluaran lalu. Kesemuanya akan dibaca dan beberapa karangan terpilih akan dipaparkan dalam ruangan ini pada masa hadapan.

.

Bulan September amat penting bagi adik-adik yang berada di Tahun Enam kerana menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Semoga pelbagai panduan yang dipaparkan dalam ruangan “Cereka UPSR” memberi nilai tambah kepada kemampuan adik-adik menghasilkan karangan yang benar-benar bermutu.

.

Seperti mana yang dinyatakan sejak keluaran Mei 2010, tujuan utama siri bimbingan ini diadakan bukan semata-mata untuk membantu adik-adik mendapatkan markah tinggi dalam Bahagian B, Kertas 2 (Penulisan) subjek Bahasa Malaysia UPSR.

.

Sebaliknya, adik-adik diharap akan meneruskan minat, bakat dan ilmu yang ditimba untuk menghasilkan karangan berbentuk cerita rekaan (cereka) atau cerita pendek (cerpen).

.

Adik-adik bolehlah mengirim manuskrip cereka yang ditulis kepada Abang Uthaya melalui e-mel. Sekiranya sesuai, tentulah boleh disiarkan dalam ruangan ini untuk tatapan umum.

.

Sementara itu, memandangkan adik-adik akan menduduki UPSR atau Peperiksaan Akhir Tahun tidak lama lagi, mari kita sama-sama meneliti beberapa panduan penting sebagai persiapan akhir sebelum adik-adik menulis karangan tidak berformat.

.

Sebaik-baiknya, masukkan unsur suspens pada karangan supaya sedap dan seronok dibaca. Unsur klimaks atau kemuncak dalam cerita akan membuatkan pembaca (guru atau pemeriksa) berminat untuk membaca karangan yang adik-adik tulis.

.

Perbendaharaan kata amat penting kerana satu-satunya wahana (medium) yang adik-adik gunakan untuk menyampaikan keseluruhan cerita adalah bahasa. Maka, pastikan adik-adik sentiasa berusaha memperkaya perbendaharaan kata melalui pembacaan. Aspek bahasa seperti struktur ayat, kosa kata, imbuhan, tanda baca dan ejaan perlu diberi perhatian.

.

Jadikan kamus sebagai sahabat karib kerana selain daripada menyemak makna perkataan-perkataan baru, adik-adik juga boleh menggunakannya untuk mempelajari perkataan-perkataan baru.

.

Semasa menulis karangan, selang-seli antara ayat majmuk dan ayat mudah. Sekiranya hanya ayat mudah digunakan, karangan menjadi terlalu mendatar dan tidak seronok dibaca.

.

Dari segi watak yang digunakan pula, pastikan watak dan perwatakan benar-benar hidup dan meyakinkan pembaca. Adik-adik boleh menjadikan kawan-kawan sebagai model untuk menghasilkan watak dalam karangan.

.

Penggunaan dialog akan menjadikan karangan lebih menarik untuk dibaca. Dalam kehidupan seharian, kita sering berbual dan bercakap. Maka, tentulah sesuai jika watak-watak dalam cereka yang adik-adik tulis juga boleh berbual dan bercakap.

.

Adik-adik perlulah banyak membaca cerpen bermutu supaya adik-adik boleh belajar cara yang betul untuk menulis dialog dalam karangan.

.

Selain membaca cerpen/novel, adik-adik juga perlulah rajin membaca akhbar atau menonton televisyen untuk mengetahui perkembangan semasa. Fakta dan ilmu bantu yang diperoleh bolehlah digunakan untuk memantapkan karangan yang ditulis.

.

Adik-adik juga boleh memanfaatkan pengalaman sendiri untuk menjadikan karangan lebih menarik. Selain daripada pengalaman sendiri, adik-adik juga menggunakan pengalaman kawan-kawan, adik-beradik dan saudara-mara.

.

Tulisan perlulah kemas dan mudah dibaca. Sekiranya tulisan adik-adik seperti cakar ayam dan sukar dibaca, tentulah pembaca (guru atau pemeriksa) menghadapi masalah untuk memahami apa yang ditulis. Akibatnya, pembaca hilang minta terhadap cereka yang adik-adik hasilkan.

.

Apabila adik-adik menulis karangan tidak berformat seperti autobiografi, biografi, menyambung cerita dan cereka, pastikan gaya penulisan karangan itu memenuhi ciri-ciri cereka. Tonjolkan kreativiti adik-adik dalam menggambarkan watak, suasana, dialog, latar tempat dan suspens dalam karangan berkenaan.

.

Adik-adik perlu rajin membaca buku cerita (cerpen dan novel) kerana amalan itu akan memberi pelbagai idea dan bahan untuk adik-adik menulis karangan yang menarik dan bermutu.

.

Sebagai ulang kaji, adik-adik bolehlah membaca semula panduan yang diberikan dalam ruangan “Cereka UPSR” bermula keluaran Mei 2010.

.

Segala panduan yang diberikan bukan hanya membantu adik-adik dalam UPSR. Sebaliknya, boleh dimanfaatkan apabila adik-adik melangkah ke sekolah menengah.

.

Berikut tajuk karangan untuk adik-adik tulis dan kirim secara lampiran (attachment) ke alamat e-mel uthayasb@yahoo.com.my dan karangan terpilih akan diberi hadiah buku cerita sumbangan Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan).

.

Tulis sebuah cereka yang berakhir dengan ayat berikut: Sejak kejadian itu, dia berjanji tidak akan memandang rendah keupayaan orang lain.

.

(Panduan ini ditulis oleh Uthaya Sankar SB berdasarkan Bengkel Cereka UPSR anjuran Kavyan dan disiarkan dalam majalah e-baca, September 2010. Ikuti Bahagian Enam pada 5 Januari 2011 - DI SINI. Sila KLIK DI SINI untuk panduan mengirim manuskrip cereka bagi tujuan penerbitan di majalah dan sila KLIK DI SINI untuk maklumat aktiviti Kumpulan Sasterawan Kavyan.)

No comments:

Post a Comment

Sila gunakan Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris yang betul dari segi ejaan, tatabahasa, tanda baca, struktur ayat dan kesantunan berbahasa. Komen tanpa nama tidak akan dilayan. Komen yang tiada kaitan dengan topik tidak akan disiarkan. Pencemaran bahasa diharamkan!