Wednesday, 28 January 2009

8 Nombor @ 8 Numbers

Berikut 8 individu yang terdapat pada Dail Cepat (speed dialing) telefon bimbit saya:

2. ABC – Ayya @ Ganesan
3. DEF – Devishi Prabha Sankari
4. GHIIn-laws, Kamunting
5. JKL – Kumar @ Hemantha Kumar
6. MNO – Muniswaran
7. PQRS – Prabhawathy
8. TUVVaratharajan @ Rajan
9. WXYZ – Shyamala

Nota: Kemudahan Dail Cepat hanya bagi butang 2-9.

No comments:

Post a Comment

Sila gunakan Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris yang betul dari segi ejaan, tatabahasa, tanda baca, struktur ayat dan kesantunan berbahasa. Komen tanpa nama tidak akan dilayan. Komen yang tiada kaitan dengan topik tidak akan disiarkan. Pencemaran bahasa diharamkan!