Friday, 30 September 2016

Ayurveda


Ayurveda adalah perkataan Sanskrit yang bermakna “sains kehidupan” di mana ayur bermaksud “hayat” atau “hidup”, dan veda bermakna “ilmu” atau “pengetahuan”.

Ayurveda menggunakan herba, makanan, aroma, berlian, warna, yoga, mantera, pembedahan, serta tabiat/gaya hidup untuk mengubati penyakit atau masalah yang dialami.

Rajah di atas merangkumkan maklumat yang boleh membantu kita memahami bagaimana ayurveda membantu seseorang hidup lama dan bahagia.

Dapatkan penerangan terperinci mengenai ayurveda, serta pelbagai aspek budaya kaum India, dalam buku Mandala Bicara.

Masuk ke dalam Mandala. Meresap ke dalam Minda.