Wednesday, 28 June 2017

Khidmat Menyunting Manuskrip


Perunding Media, Motivasi dan Penerbitan Uthaya (SA0184670-H) menawarkan khidmat profesional menyemak dan menyunting manuskrip karya kreatif dan bukan kreatif dalam Bahasa Malaysia.

Karya kreatif termasuk sajak dan cerpen, manakala karya bukan kreatif termasuk esei, rencana dan makalah.

Bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan ini adalah mengikut jumlah perkataan dalam manuskrip lengkap (termasuk nota kaki dan bibliografi, jika ada).

10 – 100 perkataan: RM10.00
101 – 200 perkataan: RM20.00
201 – 300 perkataan: RM30.00
301 – 400 perkataan: RM40.00
401 – 500 perkataan: RM50.00
501 – 600 perkataan: RM60.00
601 – 700 perkataan: RM70.00
701 – 800 perkataan: RM80.00
… dan seterusnya

Untuk mendapatkan khidmat menyemak dan menyunting manuskrip, sila ikut langkah-langkah mudah berikut:

Sediakan manuskrip dalam Microsoft Word.

Kira jumlah perkataan dalam manuskrip dan tentukan jumlah bayaran.

Deposit bayaran ke akaun CIMB – Perunding Media – 86-0056378-1

Kirim manuskrip secara lampiran (attachment) ke e-mel uthayasb@yahoo.com.my (jangan lupa .my).

Dalam e-mel itu, nyatakan juga tarikh, masa dan jumlah bayaran.

Manuskrip akan disemak dan disunting sebelum dikirim semula bersama-sama komen dan cadangan (jika ada).

Bagi manuskrip karya yang mencapai mutu yang diinginkan untuk siaran, saranan akhbar atau majalah yang sesuai akan diberikan.


Harap maklum:

Uthaya Sankar SB tidak memberi jaminan bahawa karya yang sudah disemak dan disunting pasti akan tersiar di akhbar atau majalah.

Semakan dan penyuntingan tidak termasuk kerja mengolah, merombak atau menulis semula keseluruhan karya.

Manuskrip yang dikirim sebelum membuat bayaran – atau bayaran tidak mencukupi – tidak akan dilayan.

Jika manuskrip mempunyai terlalu banyak kesalahan bahasa dan kesalahan ejaan yang berulang, maka hanya kesalahan pada halaman pertama akan dibetulkan.

Sekiranya manuskrip dikirim semula bagi semakan/penyuntingan kali kedua, maka bayaran dikenakan sekali lagi mengikut kadar yang ditetapkan.

Bayaran tidak akan dikembalikan selepas kerja semakan dan penyuntingan dilakukan.

Bayaran bagi menyemak dan menyunting manuskrip Bahasa Inggeris adalah dua kali ganda, manakala bayaran bagi menyemak dan menyunting manuskrip Bahasa Tamil adalah tiga kali ganda.

Bayaran baharu mulai 1 Januari 2018.

Sila hubungi uthayasb@yahoo.com.my jika ada sebarang pertanyaan.